تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اتباع ایرانی و خارجی می‎توانند در ایران شرکت خود را به ثبت برسانند. در این خصوص محدودیت خاصی جود ندارد اما ثبت شرکت، مستلزم رعایت شرایط خاصی است که در این نوشتار به آن می‎پردازیم.
-کسانی می‎توانند در ایران شرکت خود را به ثبت برسانند که بدون سوء پیشینه باشند و در صورتی که فرد دارای سوء سابقه باشد می‎تواند شرکت تشکیل دهد اما نمی تواند در ردیف هئیت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشد.
-چنانچه اتباع خارجی بخواهند در ایران شرکت خود را به ثبت برسانند، این کار می‎تواند با مالکیت 100 درصدی صورت بگیرد مشروط بر اینکه متقاضی، دارای پاسپورت باشد.
-شرکت چندین شرکت با یکدیگر امکانپذیر است بدین صورت که با تلفیق چندین شرکت، یک شرکت مستقل به ثبت برسد برای این امر گواهی ثبت شرکت به همراه کپی مدارک هویتی نمایندگان شرکتها الزامی می‎باشد.

ثبت شرکت تنها برای یک نفر

بر اساس قوانین مقرره ایران، تشکیل شرکت برای یک نفر امکانپذیر نیست و برای تشکیل شرکتهای سهامی خاص وجود حداقل 3 شریک، برای شرکتهای عام وجود 5 شریک، برای شرکت‎ها‎ی با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر الزامی است. در صورتی که در هر یک از شرکتهای مذکور، شرکا از ادامه کار صرف نظر نمایند بطوری که تنها یک نفر باقی بماند، شریک باقی مانده باید در مدت مشخصی برای یافتن شریک دیگر اقدام نماید. تعاونی‎ها‎ نیز نیازمند حداقل 7 نفر شریک می‎باشند.

لازم به ذکر است که در شرکتهای تعاونی سهام به صورت مساوی بین سهامداران تقسیم می‎شود. در شرکتهای با مسئولیت محدود می‎تواند تنها مدیر عامل وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارد. شرکت سهامی خاص نیز توسط دو نفر عضو هیئت مدیره اداره می‎گردد و باید دو نفر بازرس نیز بر کار آنها نظارت داشته باشد. یکی دیگر از شرایط هئیت مدیره در این نوع شرکتها، نداشتن نسبت فامیلی اعضای هئیت مدیره با یکدیگر می‎باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت

برای ثبت شرکت نیاز به مدارک و مستنداتی می‎باشد از قبیل:
-کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی عدم سوء سابقه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره
-کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل در شرکتهای سهامی خاص
-تعیین نام و موضوع شرکت
-تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت به همراه ذکر آدرس شرکت. لازم به گفتن است که آدرس بیان شده باید فقط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشد.
-تعیین میزان سرمایه شرکت (برای شرکتهای سهامی عام 100 هزار تومان و برای شرکتهامی سهامی خاص 500 هزار تومان حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت می‎باشد).
-مشخص کردن صاحبان سهم و میزان سهم هر یک از آنان
-مشخص کردن مدیران شرکت و سمت آنها؛ از جمله مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره
-تعیین بازرسین شرکت در شرکتهای سهامی خاص

هزینه‎ها‎ی ثبت شرکت

هزینه‎ها‎ شامل حق الثبت، حق التمبر، روزنامه رسمی می‎باشد که مطابق با واریزی‎ها‎ی اداره ثبت و براساس میزان سرمایه و موضوع فعالیت تغییرات محاسبه می‎شود. مدت زمان ثبت شرکت، 30 الی 45 روز می‎باشد.

شرایط پس از ثبت شرکت

شرکتها پس از ثبت شرکت و موسسه باید ظرف یک هفته دفاتر تجاری خود را پلمپ و نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر این صورت مشمول جرائم قانونی خواهند شد که باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت، نسبت به پرداخت 2 در هزار سرمایه شرکت به حوزه مالیاتی خود مراجعه نمایند. در صورتی که شرکتی از این قوانین سر باز زند، مشمول جریمه دو برابر خواهد شد.