ثبت شرکت گردشگری

هنگامی که فرد یا افرادی برای مسافرت و سیاحت، تجارت یا موارد مشابه دیگر به مسافرت های کوتاه مدت می روند، به این حالت جابه جایی مکانی، گردشگری می گویند. در تعریف دیگر می توان بیان داشت که گردشگری به مجموعه فعالیت و رویدادهایی که در طول سفر رخ می‌دهد، گفته می شود. با توجه به پیشرفت ها و تحولات اقتصادی و اجتماعی که بوجود آمده، سطح درآمدها و شرایط کاری افراد نسبت به گذشته بهبود یافته و عموم مردم وقت بیشتری برای مسافرت ها و گردش های خود صرف می کنند به همین دلیل گروه هایی تشکیل شدند تا با خدمات خود، بهترین اوقات را برای مسافران و گردشگران بوجود بیاورند و آن ها را از راهنمایی های خود در این زمینه بهره مند سازند. اشتباه نادرست و خطا در حوزه گردشگری خسرات های مالی زیادی و در بعضی شرایط خسرات های جانی در پی دارد به همین دلیل مردم به راحتی به هر مجموعه گردشگری اعتماد نمی کنند مگر آنکه آن مجموعه اقدام به ثبت شرکت گردشگری کرده باشد و قانونی بودن وحسن نیت خودش را در این زمینه مشخص کرده باشد. کشور ما به دلیل تاریخ درخشانی که دارد و همچنین به دلیل دارا بودن انواع آب و هواها دارای مکان ها و جاذبه های طبیعی گردشگری زیادی است و فرصت خوبی را برای افرادی که قصد دارند در این زمینه با ثبت شرکت گردشگری خود داشته باشند، فراهم کرده است.

خدمات گردشگری

خدمات گردشگری به دو صورت زیر ارائه می شود:

شرایط صدور مجوز ثبت شرکت گردشگری

برای اخذ مجوز باید شرایط و مدارک زیر را دارا باشید و همچنین با توجه حقیقی و حقوقی بودن متقاضی، مدارک و شرایط متفاوت می باشد پس دقت فرمایید:

ضوابط کلی

پیش از مشخص کردن مدارک و شرایط توجه فرمایید که مجوز تاسیس و فعالیت دفتر برای اتباع بیگانه فقط در قالب اشخاص حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.

شرایط اشخاص حقوقی

شرایط اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای ثبت شرکت گردشگری

پس از تایید مدارک ذکر شده و انجام کارهای مربوطه، شرکت شما باید یک مدیر فنی داشته باشد که شرایط زیر را دارا باشد:

مدیر فنی

محل فعالیت شرکت گردشگری

متقاضیان برای ثبت شرکت گردشگری و اخذ مجوز طبق قوانین باید دارای مکان مناسبی برای فعالیت خود باشند. شرایط مکان به شرح زیر است:

ضمانت بانکی

متقاضی برای مجوز تاسیس شرکت باید حداقل مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را برای هر مجوزی که می خواهد دریافت کند و به عنوان تضمین به بانک مرکزی ایران ارئه کند. همچنین این مبلغ هر دو سال یک بار بر اساس تورم قابل افزایش نیز می‌باشد.