به دلیل مزایای فراوان و تسهیلاتی که در مناطق آزاد تجاری به تجار و سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق می گیرد، در حال حاضر ثبت شرکت در این مناطق به شدت مورد توجه است. بسته به اینکه شرکتی که قصد تاسیس آن را دارید خارجی یا داخلی باشد قوانینی برای ثبت آن مطرح است. البته معمولا روند ثبت چندان تفاوتی برای این دو گروه نخواهد داشت و صرفا قوانین و تبصره های خاصی به آن ها تعلق می گیرد. 
شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری ثبت می شوند اگر دارای مرکزیت اصلی در منطقه باشند، شرکت ایرانی به شمار می روند. البته هر شرکت خارجی که در کشور خود قانونی به حساب بیاید، می تواند شعبه یا نمایندگی خود را در منطقه آزاد تجاری دایر نماید. شرکت ها و موسسات غیرتجاری به شرط قانونی بودن فعالیت می توانند در منطقه ی آزاد تجاری به ثبت برسند. برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری می توانید از راهنمای حاضر استفاده نمایید.

شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری دو دسته می باشند:

 • شرکت های سهامی خاص
 • شرکت های با مسئولیت محدود

فرایند ثبت‌ شرکت‌ در مناطق آزاد تجاری:

 • تهیه ی مدارک لازم جهت ثبت شرکت از سازمان منطقه آزاد تجاری موردنظر (این مدارک در بند بعدی لیست شده اند.)
 • ارائه ی مدارک ثبت به سازمان مناطق آزاد
 • دریافت تاییدیه
 • اجاره دفتر مورد نظر دارای کدپستی
 • ثبت شرکت
 • مدت زمان لازم برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری حدود 7 روز می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت‌ شرکت در مناطق آزاد تجاری:

 • اظهارنامه‌ ثبت ‌
 • اساسنامه‌ شرکت‌
 • صورت‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومی‌ موسسین‌
 • صورت‌ جلسه‌ اولین‌ جلسه‌ هیات‌ مدیره‌
 • گواهی‌ بانکی‌ از یکی‌ از بانک‌های‌ منطقه‌ مبنی‌ بر تودیع‌ حداقل‌ 35% سرمایه‌ نقدی‌
 • مجوز فعالیت‌ در منطقه‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ صادر شده‌ باشد.
 • پس‌ از دریافت‌ رسید حق ‌الثبت‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و صدور گواهی‌ مربوط‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

قوانین و تبصره ها:

 • هر شرکت یا موسسه خارجی برای دایر کردن شعبه یا نمایندگی در منطقه باید در کشور متبوع خود شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
 • هر شرکت یا موسسه خارجی برای دایر کردن شعبه یا نمایندگی در منطقه باید تقاضای ثبت نماید. در غیر این‎صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسسان آن در قبال اشخاص ثالث به طور ضمانتی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
 • انواع شرکت‎ها و موسسات غیرتجاری مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها قانونی باشد می‎توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند.
 • تمامی اشخاص حقوقی فعال در منطقه موظف‎اند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با دستورالعمل‎های اجرایی تطبیق دهند. در غیر این ‎صورت از ادامه فعالیت آنها ممانعت خواهد شد. این دستورالعمل اجرایی توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‎شود.
 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده‎ اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آن‌ها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده ‎اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می‎کند.
 • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام‎های مشابه برای شرکت‎های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری می کند.
 • پلمب دفا‌تر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‎شود، صورت گرفته و پس از امضای نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.
 • هزینه ‎های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن هم‎چنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفا‌تر تجارتی و پلمب دفا‌تر تجارتی و غیرتجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می‎شود، دریافت می‎گردد.
 • از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‎نامه بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر صورت این‎گونه اقدامات از مدیران شرکت یا موسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث سلب مسئولیت نخواهد کرد.