نقل و انتقال سهام از جمله فرایندهایی است که در شرکت سهامی خاص اتفاق می‌افتد. در این شرکت، تمام سرمایه توسط موسسین تهیه شده و سپس سرمایه به سهام تقسیم می‌شود. مسئولیت سهامداران در قبال سود و زیان شرکت مستقیماً وابسته به مبلغ اسمی سهام آنهاست.نقل و انتقال و یا واگذاری سهام در این نوع شرکت سهامی به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد. برای مثال یک یا چند نفر از سهامداران شرکت تصمیم دارند از شرکت خارج شوند و سهام خود را به اعضای جدید و یا سابق شرکت واگذار نمایند.

در ثبت شرکت سهامی خاص، سهام بخش اصلی مراحل ثبت را در بر می‌گیرد. در این پروسه باید نوع سهام مشخص گردد. چراکه نوع سهام در روند و فعالیت های شرکت اهمیت بسزایی دارد. در مقالات قبلی در رابطه با اینکه سهام چیست؟ و انواع آن چه چیزی است صحبت کردیم. اما به طور کلی سهام شرکت در انواع مختلف عرضه شده و قابل انتقال است.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در اشکال و انواع مختلفی صورت می‌گیرد که عبارتند از:

 • خروج هر یک از شرکاء از هیئت مدیره و قطع همکاری با شرکت و واگذاری سهام وی به سایر اعضا و سهامداران شرکت
 • خروج هر یک از شرکا و وارد شدن فرد جدید و جایگزین شدن بر فرد قبلی و واگذاری سهام به شخص جدید
 • فروش سهام شرکت سهامی خاص و انتقال به سهامدار یا سهامداران جدید

واگذاری سهام

پس از ثبت شرکت، امکان انتقال سهام به دلایل مختلفی چه برای شرکت با مسئولیت محدود و چه برای سهامی خاص وجود دارد. این فرایند در سامانه ثبت شرکت ها صورت می‌گیرد که شامل یکی از موارد زیر خواهد بود:

 • انتقال سهام با نام یا سهام بی نام خواهد بود
 • به دلیل افزایش یا کاهش تعداد شرکا خواهد بود
 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 • تغییر سهام شرکت توسط شرکاء و واگذاری آن به یکدیگر
 • واگذاری کل سهام در قالب فروش سهام شرکت سهامی خاص
 • و هر گونه ثبت تغییرات شرکت که در میزان سهام اعضا

در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت وثیقه‌ی طلب طلبکاران محسوب می‌شود و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد، به همین جهت نقل و انتقال سهام در آن آزادانه است. به معنای دیگر، شریک می‌تواند در مواقع لزوم، با انتقال سهم خود از شرکت خارج شود. درنتیجه شرکت های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است. اما بر اساس ماده 41 ل.ق مجمع عمومی یا مدیران شرکت قادر به محدود کردن این آزادی و تعیین شروطی برای انتقال سهام هستند.

البته این موضوع باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد در غیر این صورت واگذاری سهام کاملاَ آزاد است. همچنین در صورت عدم ذکر شدن، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه می‌توان نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص را مشروط به موافقت مدیران شرکت و یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد.

مراحل نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

در فرایند نقل و انتقال یا واگذاری سهام لازم نیست سند رسمی تنظیم کرد. با این حال باید یکسری تشریفات قانونی صورت گیرد که در صورت رعایت نکردن آن در هنگام انتقال سهام، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. برای نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص، تمام افراد واگذارکننده و گیرنده سهام باید مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت کنند. این میزان برابر است با 4 درصد مقدار سهامی که منتقل می‌شود، است.

درواقع برای واگذاری سهام، فرد واگذار کننده باید به حوزه مالیاتی خود مراجعه کند و برگه مفاصا حساب را دریافت نماید. برای دریافت این برگه نیز باید مالیات نقل و انتقال سهام را پرداخت کرد.

در فرایند نقل و انتقال باید مراحل زیر رعایت شود:

 1. تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده به منظور تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام
 2. مشخص نمودن سمت مدیران و سایر مواردی که با نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص دستخوش تغییر قرار گرفته اند
 3. تهیه لیست سهامداران قبلی همراه تعداد سهام‌شان و میزان سهام جدید در یک جدول که باید کنار صورتجلسه به تایید و امضای سهامداران رسیده باشد
 4. مراجعه‌ی واگذار کنندگان سهامی و گیرنده به اداره مالیاتی ممیز مالیاتی شرکت مربوطه
 5. پرداخت مالیات انتقال سهام  و اخذ گواهی پرداخت مالیات
 6. ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها
 7. ارسال مدارک به پست از طریق باجه های منتخب پستی
 8. دریافت پیش نویس آگهی و امضا در اداره ثبت و پرداخت حق الثبت
 9. درج آگهی تغییرات سهام در روزنامه رسمی کشور

مدارک لازم جهت واگذاری سهام شرکت سهامی خاص

 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی تاسیس
 • اصل گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام (صادره از اداره مالیات)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی سهامداران فعلی و جدید
 • کپی روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت (در صورت وجود تغییرات)
 • مستندات مربوط به برگزاری و رعایت تشریفات