اهمیت ثبت شرکت
با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای شخصیت باشند، ثبت هویت آنها ضرورت پیدا می کند. در واقع با ثبت هویت و مشخصات است که می توان یک شخص یا سازمان را دارای شخصیت دانست. در این بین، شرکت ها نیز براساس ماده 20 قانون تجارت مصوب سال 1311 باید براساس نوع فعالیت (اعم از سهامی، عام، غیرسهامی و ….) ثبت شوند. 
همچنین از آنجا که شرکت ها بیشتر در زمینه تجاری فعالیت می کنند و در طی روز با جمع زیادی از ارباب رجوع ها در ارتباط هستند، باید هویت آنها قابل شناسایی باشد. تا ارباب رجوع و مشتریان نسبت به قراردادی که منعقد می کنند، اعتماد و اطمینان کافی را داشته باشند. 
تاثیر ثبت شرکت برای دولت 
از سوی دیگر براساس قانون و مصوبات کشوری، برای ایجاد امنیت و آرامش، لازم است تا تمامی شرکت هایی که در زمینه تجاری فعالیت می کنند، ثبت شوند. این امر به دلایل زیر انجام می شود:

 • جلوگیری از تشکیل شرکت های سودجو و فریبکار
 • بالا بردن اعتماد شهروندان نسبت به نظارت دولت بر عملکرد شرکت ها
 • جلوگیری از تخلفات و برقراری نظم و امنیت
 • امکان پیگیری شرکت های فریبکار و سودجو
 • امکان بررسی و پیگیری امور قضایی مربوط به شرکت ها
 • انجام امور مالیاتی و دریافت آسان مالیات از شرکت ها

 مبانی قانونی ثبت شرکتها
در قانون تجارت نحوه ثبت شرکت ها به طور کامل پیش بینی شده است. در این رابطه آیین نامه و نظام نامه مخصوص به ثبت شرکت ها همراه با جزئیات در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. تمامی متقاضیان تاسیس شرکت ابتدا باید این نظامنامه را به دقت مطالعه کنند و پس از احراز شرایط مندرج در این آیین نامه، می توانند برای ثبت شرکت اقدام کنند.
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت ها
با توجه به اهمیتی که ثبت شرکت ها برای فعالیت دارد و به عنوان یک الزام و ضرورت شناخته شده است، بی شک بر وضعیت حقوقی آنها نیز بی تاثیر نیست. همانطور که تمامی شهروندان یک کشور برای شناخته شدن، باید مدارک هویتی و شناسایی داشته باشند، شرکت های تجاری نیز برای معرفی خود به مشتریان باید به ثبت برسند.
فرایند ثبت، به شرکت شخصیت حقوقی می بخشد و موجب جلب اعتماد مشتریان می شود. تمامی شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند، می توانند به راحتی با ارباب رجوع و مشتریان ارتباط برقرار کنند. زیرا مراجعه کننده ها به شرکت های ثبت شده ایمان دارند که در صورت تخلف، می توانند به راحتی موارد را به مراتب قضایی اعلام کنند. به طور کلی مزایای حقوقی ثبت شرکت های تجاری را می توان به صورت زیر بر شمرد:

 • برقراری ارتباط با شرکت های همکار و عقد قرارداد با آنها
 • تبلیغات رسمی و به صورت گسترده برای جذب مشتریان بیشتر
 • امکان پیگیری امور شرکت در محاکم قضایی در مواردی که با تخلف مشتریان مواجه می شود.
 • امکان حمایت دولت از شرکت های ثبت شده از نظر قوانین قضایی و حقوقی
 • امکان پیگیری امور قضایی در مورد شرکای متخلف
 • فعالیت تجاری بدون فشار روانی، پنهانکاری
 • امکان دریافت وام، اعتبار و سرمایه از سوی موسسات مالی و بانک ها