رتبه بندی

رتبه بندی، یک نوع معیار در تشخیص صلاحیت و نوعی مقیاس گذاری جهت، تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات می باشد.

بخش های تفکیکی رتبه بندی شرکت ها:

1-شرکت های پیمانیرتبه بندی

2-شرکت های مشاور

3-شرکت های انفورماتیک

4-شرکت های انبوه ساز

5-شرکت های EPC

در زمینه ارتقا در رتبه بندی شرکت ها مبلغ مراودات مالی پانزده سال اخیر شرکت و اظهارنامه مالیاتی ان ها بسیار حائز اهمیت می باشد.شرکت های پیمانی توانایی دریافت رتبه بندی از 1 تا 5 را داشته و در این شرکت ها داشتن نیروهای مهندسی یکی از معیار های اصلی رتبه بندی محسوب می شود، اما در شرکت های مشاور، علاوه بر تعداد مهندسین، امکانات نرم افزاری هم جزئی از ملاک ها بوده و این شرکت ها توانایی دریافت رتبه بندی از 1 تا 3 را دارند.

رتبه بندی پیمانکاری

به میزان توانایی شرکت های پیمانکاری بر اساس تعداد کارکنان و سوابقشان، تجربه های کاری و توان مالی گفته می شود.

رشته های مختلف پیمانکاری در ائین نامه

انواع این رشته ها عبارت اند از:

1-راه و ترابری، 2-ساختمان، 3-اب، 4-صنعت و معدن، 5-کشاورزی، 6-ارتباطات، 7-نیرو، 8-مرمت اثار باستانی، 9-نفت و گاز، 10-تاسیسات و تجهیزات، 11-کاوش های زمینی

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

1-ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای شرکت

2-ارائه کپی برابر اصل مدرک ثبت شرکت

3-ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی دارندگان سهام و هیئت مدیره

4-ارائه اجاره نامه و یا سند مالکیت از دفتر مرکزی شرکت با توجه به روزنامه رسمی

نکته:

1-مدارک مخصوص جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شرکت های سهام خاص عبارت است از : اساسنامه، اظهار نامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات در شرکت

2- مدارک مخصوص جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری در شرکت هایبا مسئولیت محدود عبارت است از: اساسنامه، تقاضانامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت و شرکت نامه

 مدارک لازم برای دریافت رتبه 1 تا 4 پیمانکاری

1-ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای شرکت

2-ارائه کپی برابر اصل مدرک ثبت شده در اداره ثبت اسناد شرکت

3-ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی دارندگان سرمایه و اعضای هیئت مدیره
نکته:

1-مدارک مخصوص جهت اخذ رتبه1 تا 4پیمانکاری در شرکت های سهام خاص عبارت است از: اظهار نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییر در شرکت

2- مدارک مخصوص جهت اخذ رتبه1 تا 4پیمانکاری در شرکت هایبا مسئولیت محدود عبارت است از: اساسنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه، روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات در شرکت

شرایط اخذ رتبه بندی در شرکت ها

اولین گام برای اخذ رتبه بندی، ثبت شرکت میباشد.

برای اخذ رتبه بندی بالا در شرکت ها حداقل مدرک تحصیلی نصف بیشتر اعضای ان باید کارشناسی باشد.

خوانده شدن رتبه بندی به این گونه است که 1 بالاترین رتبه بوده و 5 پائین ترین ان می باشد.

 مزایای رتبه بندی

1-شرکت های پیمانکاری باید برای شرکت در مناقضات دولتی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.

2-رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون باعث نمایان شدن وضعیت و نکات ضعف و قوت شرکت ها می باشد.

3-از شرایط عقد قرارداد شرکت ها با سازمان های دولتی، رتبه بندی می باشد.

 شرایط عمومی دریافت تعیین صلاحیت و گواهی رتبه شرکت

1-شرکت باید در اداره ثبت شرکت ها، ثبت شده باشد.

2-مدیران در این شرکت ها نباید جزء کارمندان دولت باشند.

3-سابقه کار هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت باید بر اساس جدول 1-7 ائین نامه باشد.

4-شرکت در انجام فعالیت و امور مربوطه، هیچ محدودیت و یا محرومیتی نداشته باشد.