کارت عضویت اتاق بازرگانی

راه حل ثبت برند لاتین

کارت عضویت اتاق بازرگانی از کارت بازرگانی مجزا می باشد و بیشتر استفاده این کارت برای برند لاتین هست. منظور از برند لاتین برندی هست که دارای نام غیر فارسی یا به زبان ساده تر بدون ریشه فارسی باشد.

در کل دو نوع برند وجود دارد که عبارت است از برند فارسی و برند لاتین. در نام و علامت تجاری برند لاتین از حروف لاتین استفاده شده است؛ در واقع چه کلمه مورد نظر فارسی بوده و با فونت لاتین نوشته شده یا اینکه خود کلمه دارای ریشه لاتین میباشد، در هر صورت جزء برند لاتین محسوب میشوند.

یکی از شرایط ثبت برند لاتین داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق بازرگانی است. در حقیقت زمانی که مدارک خود را به کارشناس اداره مالکیت معنوی ارائه میدهید، یکی از مدارک لازم برای ثبت برند لاتین داشتن کارت بازرگانی است در غیر این صورت علامت تجاری موردنظرتان ثبت نمیشود.