ثبت موسسه

ثبت موسسه همانند شرکت‎ ها‎ی غیرتجارتی هستند که به منظور فعالیت های غیر مالی راه اندازی می شود . هدف از ثبت موسسه پرداختن به اموری از قبیل علمی ادبی یا امور خیریه و … می باشد.

افرادی که ثبت موسسه را تشکیل می دهند، ممکن است هدف آنها کسب سود باشد. همچنین می تواند هدف آنها انتفاع نباشد. از تاریخی که موسسه ثبت می شود، شخصیت حقوقی پیدا می‎‎کند و موسس می‎‎تواند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه، کانون و …  را برای موسسه اتخاذ کند.

ثبت موسسهدسته بندی موسسات

ثبت موسسه را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 • برخی از موسسات هستند که هدف از تشکیل آنها، جلب منافع و تقسیم آن سود میان اعضا نیست.
 • موسساتی نیز وجود دارند که هدف از تشکیل آنها، تقسیم سود حاصل میان اعضا خود یا غیر و جلب منافع مادی می باشد که از جمله می توان کانون‎ها‎ی فنی و حقوقی و … اشاره کرد.

ثبت موسسه تعداد حداقل شرکا در نظر گرفته شده است. به این معنا که حتی 2 نفر هم می توانند فارغ از محدودیت های سرمایه اولیه، موسسه تشکیل دهند. موسسات تجاری و غیرتجاری نیز همچون شرکت ها باید در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در دایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند. برای ثبت موسسات تجاری و غیرتجاری، طی کردن مراحل ثبت شرکت ‎ها‎ همراه با رعایت مواد آئین‎نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری سال 1337، ضرورت دارد.
ثبت موسسات غیر تجاری به ارائه اظهارنامه، همراه با ضمائم ضرورت اگر موسسه غیرانتفاعی نیاز دارد. در این صورت موسسان باید اجازه‏نامه نیروی انتظامی محل، جهت ثبت را ارائه دهند. در صورتی که موسسه انتفاعی است، موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین باید با هم هماهنگ باشد. در این صورت موسسه قابلیت ثبت پیدا می کند.
اساسنامه موسسات اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود هستند.

نحوه ثبت موسسات

کارشناس ثبت موسسه باید مدارک و اسناد لازم برای ثبت را بررسی کند و سپس گواهی لازم را با انتخاب یکی از نام‎ها‎ی پیشنهادی متقاضی صادر ‎کند. بعد از طی کردن مرحله تعیین نام، متقاضی باید به قسمت ارجاع ثبت شرکتها مراجعه کند. کارشناس این قسمت نیز پس از بررسی اولیه، با توجه به موضوع فعالیت موسسه، در صورت نیاز، مجوز احداث موسسه را از متقاضی درخواست می کند.

پس از ارائه مجوز، متقاضی باید هزینه حق الثبت را پرداخت کند و رسید را به شرکت ارائه دهد. در پایان ممیز مربوطه نیز دستور ثبت را صادر می کند. در این مرحله متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه نماید.
در قسمت ثبت شرکتها، پیش نویس آگهی تاسیس تنظیم می شود. پس از اینکه رئیس اداره ثبت شرکتها پیش نویس را امضا کرد، آگهی مربوط ماشین نویسی می شود. متقاضی هم هویت و مشخصات موسس را احراز و یک نسخه از مدارک را دریافت می‎‎ کند.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه

برای ثبت موسسه لازم است تا متقاضیان مدارک زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند:

 • تنظیم و امضای تمامی صفحات اساسنامه بوسیله شرکا
 • تکمیل فرم صورتجلسه موسسین و امضا آن بوسیله شرکا
 • ارائه 2 نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکمیل و امضا توسط شرکا
 • در صورتی که امور توسط وکیل یا نماینده قانونی پیگیری می‎‎شود، ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه الزامی است.
 • دریافت مجوز مرتبط با موضوع موسسه در صورت نیاز
 • برای موسسه و تعیین مسئول برای موسسه باید چندین نام انتخاب شود.
 • ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی است.
 • یک نسخه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکا الزامی است.
 • در صورتی که اعضاء هیات مدیره یا سهامداران موسسه اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) الزامی است.

انحلال و تصفیه موسسات

موسسه می تواند به شکل اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با حکم دادگاه منحل شود. اگر انحلال موسسه با حکم دادگاه انجام شده باشد، تصفیه بر عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه می‎‎باشد و اگر متصدی مشخص نشده باشد، دادگاه موسسه را منحل میکند و یک نفر را برای تصفیه تعیین می‎‎کند که براساس با قانون تجارت امر تصفیه موسسه صورت بگیرد.

اگر انحلال موسسه به صورت اختیاری باشد، تصفیه آن مطابق با مقررات مندرج اساسنامه، توسط مدیر یا مدیران آن صورت می گیرد. چنانچه متصدی امر تصفیه و مراحل انجام آن، تعیین نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن تعیین می کند.

تذکرات:
 • وجود حداقل دو نفر شریک برای تشکیل موسسه الزامی است.
 • ذکر سرمایه برای تشکیل موسسه محدودیت ندارد.
 • امضای مدیر شعبه، فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که موسسه شعبه داشته باشد، الزامی است.