متاسفانه تعابیر نادرستی در رابطه با اصطلاحات “اندوخته” و ” ذخیره” در جامعه وجود دارد که بر طبق آن، عوام این دو را به نوعی مترادف تلقی می‌کنند؛ در صورتی معنای این دو اصطلاح کاملاً مغایر یکدیگر است و در علم حسابداری هر کدام در راستای نیل به مقصودی منحصر به فرد استفاده می‌گردد. لذا بر آن شدیم تا در این مقاله اطلاعات مفید و مختصری در مورد اصطلاحات اندوخته و ذخیره در امور مالی را برای همراهان گرامی گردآوری نماییم. پس در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

ذخیره چیست؟

مبنی بر قانون استاندارد (شماره 4)، می‌توان ذخیره را نوعی بدهی دانست که در مواردی هم چون: زمان پرداخت و یا مبلغ آن، ابهانات قابل توجهی وجود دارد. لازم به ذکر می‌باشد، مواردی که برای تائید درستی مبالغ دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم چون: ذخایر استهلاک و مطالبات مشکوک الوصال، جز این استاندارد قرار نخواهند داشت. ذخیره عموماً به صورت برآوردی محاسبه می‌گردد که به منظور تطبیق کلیه هزینه‌ها و درآمدها می‌بایست هزینه‌های سالانه سال مالی آتی را به صورت تخمینی حساب نمود.

اندوخته چیست؟

اندوخته با توجه به سود انباشته شده در سنوات (پس از کسر ضرر و زیان) محاسبه می‌گردد. گفتنی است که این سود انباشته شده با نظر و محدودیت هیئت مدیره و مجمع عمومی تعیین می‌گردد که موظف‌اند در تعیین آن، از کلیه مفاد قراردادها و الزامات قانونی پیروی نمایند. از دیگر الزماتی که بر طبق قرارداد برای تخصیص و محدودیت در سود انباشته تعیین شده است می‌توان به نمایش آن در ترازنامه به صورت مجزا اشاره نمود. سرمایه داران شرکت باید مبالغ اندوخته را پیش از تخصیص سود، به منظور حفاظت از دارائی‌های شرکت، در حسابی مجزا نگهداری نمایند. لازم به ذکر است اندوخته‌های قانونی، احتیاطی و اختیاری از جمله مهم‌ترین انواع اندوخته به شمار می‌روند.

توجه: با استناد به قانون، در هر سال جاری به میزان 5 درصد سود به اندوخته تعلق می‌گیرد. این امر تا زمانی که اندوخته تبدیل به 10 درصد از سرمایه کل شرکت شود، اجباری خواهد بود و پس از آن به صورت اختیاری می‌باشد.

تفاوت ذخیره و اندوخته در چیست؟

محل احتساب ذخیره و اندوخته با یکدیگر مغایر است و این مسئله را می‌توان مهم‌ترین وجه تمایز این دو دانست. حسابدار، ذخیره را با توجه به هزینه‌های جاری شرکت محاسبه می‌نماید؛ در صورتی که اندوخته با توجه سودی که پس از کسر زیان انباشته شده در سنوات است، محاسبه می‌شود. پس به طور کلی می‌توان گفت ذخیره با برآورد نسبی هزینه‌ها تهیه می‌شود اما محاسبه اندوخته نیاز به محاسباتی درخور دارد.