چه کسانی هیات مدیره را تشکیل می دهند

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون، عنوان هیئت مدیره را به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت به عنوان نماینده منتخب شده اند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند. با این حال یک شخص می تواند در عین حال رئیس یا عضو هیات مدیره چندین سازمان نیز باشد.
در صورتیکه مدیر عامل سه چهارم رای حاضرین در مجمع عمومی را در مورد اینکه رئیس هیئت مدیره همان سازمان باشد کسب نماید می تواند تصدی آن پست را نیز بر عهده گیرد. این الزامی است که هر سازمان دارای مدیر عامل باشد. حداقل اعضا برای تشکیل جلسات هیئت مدیره نصف به علاوه یک عضو است و الزامی است این تعداد حضور داشته باشند.

وظایف رئیس هیات مدیره

عمده وظایف رئیس هیات مدیره عبارت است از الف- دعوت هیات مدیره برای تشکیل جلسه. ب- ریاست محترم هیات مدیره- ج- دعوت مجمع عمومی به نمایندگی از هیات مدیره. د- ریاست مجامع عمومی به عنوان رئیس هیات رئیسه. مرجع صالح برای انتخاب اعضاء هیات مدیره، مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی میباشد یعنی مجمع عمومی موسس صلاحیت انتخاب اولین هیات مدیره را دارد و مجمع عمومی عادی (خواه سالیانه خواه بطور فوق العاده) صلاحیت انتخاب اعضاء هیات مدیره بعدی را خواهند داشت.

هیئت رئیسه بدین صورت تعریف می شود:

گروه سازماندهی شده از افرادی هستند که مسئولیت کنترل و سرپرستی از یک موسسه را بر عهده دارند و معمولا توسط مدیران اجرایی و کارمندان انتخاب می شوند. به صورت ساده تر هیئت رئیسه تصمیماتی را اتخاذ می کند و از طریق هیئت مدیره به مدیر عامل ابلاغ می¬کند و هیئت مدیره بر اجرای آن تصمیمات توسط مدیر عامل نظارت دارد.

وظایف هیئت رئیسه:

 • انتخاب مدیر عامل
 • تایید سیاست ها کلان شرکت
 • اتخاذ تصمیمات حیاتی
 • پیش بینی عملکرد
 • به عنوان یک حامی و پشتیبان خارجی عمل کردن

وظایف هیئت مدیره:

 • اتخاذ تصمیمات عملی
 • اتخاذ سیاست های عملی
 • اطلاع رسانی از روند اجرا سیاست ها به هیئت رئیسه
 • ارائه توصیه ها و پیشنهاد مستند و داده به هیئت رئیسه

برخی معیار ها که نیاز است هیئت رئیسه در آن ورود کند عبارتند اند:

 • تصمیمات بزرگ: هیئت رئیسه باید نقش بزرگی در انتخاب تصمیمات بزرگ داشته باشد. این بدان معنا نیست که هیئت رئیسه مستقیما بر کار هیئت مدیره دخالت کند بلکه بدان معناست که باید فعالیت های هیئت مدیره با اطلاع هیئت رئیسه صورت گیرد و پاسخ نهایی به تصمیم گرفته شده در هیئت مدیره توسط هیئت رئیسه صادر شود.
 • اثرات تصمیم گیری بر آینده شرکت: هیئت رئیسه باید به اثرات بلند مدت تصمیم های اتخاذ شده واقف باشد. حداقل باید سیاست های 5 سال آینده شرکت قابل پیش بینی باشد. هیئت رئیسه باید فعالیت های خود را محدود به بهبود کیفیت و رشد مالی و اقتصادی شرکت کند. اهداف آینده شرکت باید از طریق شاخص های دقیق و مناسب ارزیابی شوند و تا حد امکان از ریسک پرهیز شود.
 • تصمیم گیری در مورد هدف و سیاست اصلی شرکت و اتخاذ آن: هیئت رئیسه باید اتخاذ تصمیم های کوچک تر را به مدیر عامل واگذار کند و تنها در مورد هدف و سیاست اصلی شرکت ورود کند. همواره استقلال مدیر عامل به منظور راندمان بهتر باید حفظ شود.
 • حمایت از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارمندان