مالکیت صنعتی
مالکیت صنعتی یکی از موضوعاتی است که در ثبت اسناد اهمیت زیادی دارد و به سه نوع تقسیم می شود:

  • مالکیتی که در برگیرنده انواع اموال منقول و غیرمنقول است.
  • مالکیت نسبت به اموال تجاری و صنعتی که موضوع آن علائم تجاری، صنعتی و حق اختراع می باشد.
  • مالکیت ادبی نویسندگان، مولفان و مترجمان نسبت به آثار ادبی است.

تمامی دارندگان این اموال می توانند آنها را به ثبت برسانند که این کار در اداره ثبت انجام می شود. اما برخی زمان کافی برای دنبال کردن مراتب اداری ثبت را ندارند. به همین دلیل اداره ثبت اقدام به راه اندازی سیستم الکترونیکی کرده است. به طوری که تمامی متقاضیان می توانند به راحتی مالکیت صنعتی خود را در مدت زمان کوتاه تری به ثبت برسانند.
چگونگی ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی
ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی نیز همانند مراحل ثبت به صورت حضوری و در دفتر ثبت اسناد انجام می شود. با این تفاوت که تمامی مدارک باید به صورت اسکن شده و برای اداره ثبت اسناد ارسال شود و اگر اصل مدارک در دسترس نیست، می توان از رونوشت و کپی مدارک استفاده کرد. اما باید این مدارک برابر اصل شوند. مدارکی که برای ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی لازم هستند، عبارتند از:

  • تمامی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی به همراه آخرین تغییرات در شناسنامه می باشد.
  • در صورتی که مراحل کار توسط وکیل قانونی انجام می شود، ارسال وکلاتنامه ضرورت دارد. زیرا در پایان کار سند مالکیت صنعتی به آدرس متقاضی ارسال می شود که به مدرک شناسایی نیاز دارد.
  • برای طرح های صنعتی، ارسال تصویر گرافیکی از طرح ضرورت دارد. برای طرح هایی که سه بعدی هستند، باید پنج نمونه تصویر از تمامی زوایای طرح ارسال شود. در ثبت حضوری مالکیت صنعتی، ممکن است اداره ثبت از متقاضی ماکت طرح را درخواست کند که در ثبت الکترونیکی این مورد حذف شده است. اما باید شکل و تصویر طرح در یک برگه A4 با ابعاد 20×10 ترسیم شود.
  • همچنین تصاویر گرافیکی طرح باید عمودی اسکن و طرح باید در یک زمینه ساده باشد به طوری که براحتی قابل مشاهده باشد. حجم تصاویر نیز اهمیت زیادی دارد که با توجه به سایت برای متقاضیان مشخص می شود. تصویر گرافیکی باید رنگی باشد.
  • درخواست کتبی ثبت مالکیت صنعتی نیز یکی دیگر از مدارک مورد نیاز جهت ثبت است. در صورتی که طراح بخواهد انتشار آگهی ثبت به تاخیر افتد، باید تاخیر انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن در درخواست کتبی ذکر شود.
  • پرداخت وجوه و هزینه های حق الثبت به صورت الکترونیکی و در همان سایت ثبت انجام می شود. در این صورت به رسید الکترونیکی نیاز نیست و متقاضی پس از پرداخت وجوه تعیین شده، به طور اتوماتیک وارد مراحل بعدی ثبت مالکیت صنعتی می شود.
  • همزمان با اظهارنامه، باید مدارک و اسناد مربوط به حق تقدم حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ به پرونده ضمیمه شود.

مرحله بررسی مدارک متقاضیان
پس از اینکه مدارک به صورت الکترونیکی به اداره ثبت ارسال شد، کارشناسان مدارک را ظرف مدت 60 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن بررسی می کنند. پرونده متقاضی از نظر رعایت جنبه‌های شکلی و سایر شرایط مقرر در آیین نامه ثبت و تطبیق مدارک با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
چنانچه در پرونده نقص و ایرادی وجود داشته باشد، کارشناس مربوطه مراتب را با قید جزییات به متقاضی اعلام می کند. متقاضی نیز موظف است تا ایرادات و نواقص را در مدت زمان معین برطرف کند. پس از برطرف شدن نواقص و ایرادات، مرحله انتهایی ثبت صورت می گیرد و در پایان ارسال سند مالکیت صنعتی به آدرس متقاضی ارسال می شود.