قوانینی برای ثبت تغییرات در شرکت وجود دارد که به صورت ثبت تغییرات و تصمیمات می باشد و شرکت های دارنده جواز برای ثبت هر گونه تغییر باید علاوه بر گواهی جواز، صورت جلسات مهر شده را به همراه اصل مجوز به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

برخی از تغییرات به تائید مجمع عمومی فوق العاده و برخی دیگر به مجمع عمومی عادی نیاز دارند.

تغییراتی که نیاز به تائید مجمع عمومی فوق العاده دارد:

1:افزایش و کاهش سرمایه در شرکت

2:ورود و خروج شرکا از شرکت

3:تغییر نام و موضوع شرکت

4:تغییر ادرس شرکت

5:تبدیل و نقل و انتقال سهام در شرکت

6:تغییر دارندگان امضای مجاز

7:انحلال شرکت

تذکر:

تشکیل مجامع در صورتی دارای اعتبار می باشد که تمامی سهام داران در ان حضور داشته باشند.

تغییراتی که نیاز به تائید مجمع عمومی عادیدارد:

1:انتخاب یا تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرس

2:تغییر دارندگان حق امضا و تعیین سمت هیئت مدیره

3:تعیین و تصویب بیلان مالی و تراز سود و زیان

4:انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

از بیشترین موارد تغییرات در شرکت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1:تغییر در ادرس شرکت ها

2:تغییر دارندگان حق امضا در شرکت و ورود و خروج اعضا

3:نقل و انتقال سهام در شرکت و کاهش و یا افزایش سرمایه

4:تغییر در اعضای هیئت مدیره

5:انحلال شرکت

نحوه کاهش سرمایه در شرکت ها:

1:کاهش اختیاری

کاهش سرمایه به صورت اختیاری بر اساس ماده 189 اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود که پیشنهاد مذکور،  45روز قبل از تشکیل مجمع عمومی توسط هیت مدیره به بازرسان ارائه می شود و آنها باید نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده اعلام نمایند.

لازم به ذکر است در صورت تصمیم بر کاهش سرمایه باید در مدت 1ماه در روزنامه ای که اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می شود مبنی بر این موضوع انتشار گردد.

2:کاهش اجباری

اگر زیان وارد شده در شرکت زیاد باشد طوری که نصف سرمایه شرکت از دست برود هیئت مدیره شرکت موظف است که مجمع عمومی را دعوت نماید، تا در رابطه با انحلال یا بقای شرکت تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انحلال شرکت نگیرد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را بر اساس قوانین به مبلغ مورد توافق کاهش دهد.

نحوه افزایش سرمایه در شرکت ها:

شرکت ها برای تامین نیاز های مالی خود و اجرای طرح های توسعه ای اقدام به افزایش سرمایه می نمایند که به روش بالابردن مبلغ اسمی سهام و انتشار سهام جدید امکان پذیر می باشد. افزایش سرمایه از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده بوده و عملی کردن ان در شرکت بر عهده هیئت مدیره شرکت می باشد و اساسنامه شرکت تضمینی جهت اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره نمی باشد.

تغییر نام در شرکت ها:

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند نام شرکت خود را به دلایل مختلفی تغییر دهند.

درصورت تغییر نام شرکت، شماره ثبت و تاریخ ثبت تغییر نخواهند کرد و فقط کافی است که یک سری از نکات رعایت گردند اعم از:

نام انتخاب شده برای شرکت باید فارسی و سه سیلابی باشد.

مشابه نام انتخابی قبلا به ثبت نرسیده باشد.

از کلماتی که مخالف با شئونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی باشد استفاده نشود.

تغییرات در نقل و انتقال سهام شرکت ها:

در صورت تغییرات در نقل و انتقال شرکت ها، باید صورت جلسه ای مابین طرفین تهیه و امضا شود.

تغییر در ادرس شرکت:

تغییر در آدرس شرکت به معنی تغییر مکان شرکت می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

1:تهیه و تکمیل مدارک توسط سخص حقیقی یا حقوقی

2:تحویل مدارک به کارشناس مربوطه

3:کپی اگهی تاسیس شرکت و اخرین تغییرات ثبت شده

4:کپی مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت

5:تحویل تمامی مدارک به شخص یا وکیل وی

6:صدور صورتجلسه و امضای ان توسط موکل

7:ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها