مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

 1. امضای اقرار نامه
 2.  اصل گواهی عدم سوء سابقه اعضای هئیت مدیره
 3. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت بازرگانی
 4. کپی آگهی تاسیس شرکت بازرگانی و آخرین تغییرات آن در صورت وجود
 5. نسخه اساسنامه‌ شرکت بازرگانی و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط تمامی صاحبان سهم
 6. کپی برابر اصل شناسنامه‌ و کارت ملی تمامی صاحبان سهم و بازرسین به همراه عکس پرسنلی 
 7. 3 نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی موسسین شرکت بازرگانی و امضای صاحبان سهم و بازرسین 
 8.  3 نسخه اظهارنامه‌ تکمیل شده‌ شرکت بازرگانی و امضا ذیل اظهارنامه توسط تمامی صاحبان سهم
 9.  2 گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ شرکت بازرگانی از بانکی که حساب شرکت در آنجا قرار دارد.
 10. 3 نسخه صورت جلسه‌ هیات مدیره شرکت بازرگانی که توسط مدیران منتخب مجمع امضا شده باشد
 11. تنظیم وکالتنامه، در صورتی که امور اداری ثبت شرکت بازرگانی بواسطه وکیل انجام می شود، ضرورت دارد.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی

 • پروسه زمانی برای ثبت شرکت بازرگانی 20 روز کاری می باشد.
 • حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت بازرگانی صد هزار تومان می باشد.
 • داشتن حداقل 3 نفر عضو به علاوه 2 نفر بازرس که نباید از میان اعضا انتخاب شده باشند، ضرورت دارد.
 • برای تشکیل شرکت بازرگانی حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا پرداخت شود. مابقی سرمایه می تواند بصورت غیرنقدی یا نقدی پرداخت شود. در این صورت باید تعهدات از شرکا لازم انجام شود.

نکاتی در رابطه با ثبت شرکت بازرگانی

 • تهیه سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن الزامی می باشد. متقاضی باید اظهارنامه را تکمیل و به اداره ثبت شرکتها تحویل دهد.
 • هر شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که بازرگان محسوب می شود، باید از دفاتر قانونی برخوردار باشد که طبق قانون تجارت دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه می باشد. این دفاتر زمانی از اعتبار برخودار خواهند که در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدامات لازم انجام شده باشد.
 • برای دریافت کارت بازرگانی، اشخاص حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی داشته باشند. از این رو و با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم (50 برگی، 100 برگی، 200 برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام و یک برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تکمیل آن (طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
 • در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یک برگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه ضروری است.
 • ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت همراه با آخرین تغییرات، برای متقاضیان حقوقی کارت بازرگانی، شرکت الزامی می‎باشد.

مراحل ثبت شرکت بازرگانی 

برای ثبت شرکت بازرگانی باید مراحل زیر را طی نمود:

 1. متقاضی باید دو نسخه تقاضانامه، شرکتنامه و اساسنامه را تهیه و سپس به امضای تمام شرکا برساند. به منظور پرداخت هزینه تعیین نام، متقاضی باید پس از دریافت فیش به بانک ملی مراجعه نماید و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها تحویل دهد. واحد مزبور نیز نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می‎نماید.
 2. برای شرکت بازرگانی باید اسامی از قبل تهیه شود. نام های انتخابی نباید خارجی باشند، سابقه ثبت نداشته، دارای معنا باشند و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشند. پس از انتخاب نام مورد نظر برای شرکت، متقاضی باید به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نیز با بررسی نامهای ارائه شده نسبت تعیین نام اقدامات لازم را انجام دهد و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه ذکر نماید. متقاضی پس از اخذ تاییدیه اداره ثبت شرکتها، باید نام شرکت را در واحد تعیین نام ثبت نماید.
 3. پس از اینکه متقاضی مدارک مربوطه را به قسمت پذیرش تحویل داد، باید رسید دریافت نماید و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها رجوع کند.
 4. چنانچه در مدارک دریافتی متقاضی نقصی دیده نشود، کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها، تایپ و به متقاضی تحویل داده می‏شود. پس از این مرحله، متقاضی باید به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده، اقدام نماید.
 5. متقاضی پس از پرداخت هزینه‎های حق الثبت در بانک ملی، باید رسید آن را به قسمت حسابدارای اداره ثبت شرکتها ارائه و واحد مربوطه نیز نسبت به مهر کردن ذیل برگ تقاضانامه و اعلام مبلغ پرداختی، شماره و تاریخ فیش اقدام کند.
 6. پس از این که متقاضی مدارک را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها تحویل داد، مسئول مربوطه آنها را در دفتر ثبت و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکا با قید جمله «ثبت با سند برابر است»، امضا شده و آگهی تایپ شده توسط رئیس اداره امضا شود. تمامی مدارک متقاضی در پرونده شرکت ضبط و در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری می‌شود و نسخه دیگر مدارک به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده و به متقاضی تحویل داده می‌شود.
 7. پس از تحویل مدارک به قسمت دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، آگهی ثبت شده در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام می‌نماید و سپس پرونده تشکیل شده ضبط و بقیه مدارک به متقاضی تحویل داده می‌شود.
 8. متقاضی پس از دریافت یک نسخه از تمامی مدارک، باید نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهد. این کار به منظور درج در روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود که نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران تحویل می دهد.