شرکت حقوقی چیست؟

شرکت حقوقی در واقع یک واحد انتفاعی می‎باشد که توسط چندین متخصص علم حقوق یا وکیل برای انجام فعالیتهای حقوقی با جنبه‎های عملی علم حقوق راه اندازی می‎شود.

خدمات اصلی که به واسطه این نوع شرکتها ارائه می‎شود شامل انجام مشاوره و مذاکره برای امور تجاری، مشاوره در زمینه مسائل مختلف و تخصصی حقوقی، جزایی و آئین دادرسی مدنی و کیفری و پذیرش وکالت در دعاوی مدنی یا کیفری و … می‎باشد.

شرکت حقوقی به منظور پاسخ به نیازها و پرسشهای حقوقی افراد حقیقی و حقوقی عام و خاص به طور تخصصی و پرهیز از اظهار نظر عمومی در خصوص مسائل حقوقی، تشکیل شده است. این شرکت‎ها نیازمند ثبت می‎باشند تا علاوه بر دریافت مجوز فعالیت، ارباب رجوع‎ها نیز از ماهیت و نحوه عملکرد آنها مطلع شده و به آنها اعتماد کنند.

مراحل ثبت شرکتهای حقوقی

 1. تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و امضا توسط شرکا
 2. تکمیل فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا
 3. تهیه، تنظیم و امضای تمامی صفحات اساسنامه توسط شرکا
 4. باید چند نام برای شرکت انتخاب شود و این نام‎ها همراه با مدارک به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. این نامها باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد. همچنین نامهای پیشنهادی نباید سابقه ثبت داشته باشند و از نامهای خارجی نیز نباشند. مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی صادر می‎کند.
 5.  پس از ارجاع متقاضی به قسمت ممیزی، بررسی‎های اولیه صورت می‎گیرد و با توجه به موضوع شرکت چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می‎شود.
 6. پس از وصول مدارک مربوطه، ممیز ثبت شرکتها با شرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت به حسابداری هدایت می‎نماید. مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را به منظور پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران راهنمایی می‎کند.
 7. متقاضی پس از پرداخت هزینه‎های حق الثبت، رسید بانکی را به قسمت حسابداری ارائه می‎دهد. ممیز مربوطه نیز دستور ثبت را صادر می‎نماید.
 8. کارشناس تاسیس، مدارک متقاضی را با توجه به نوع آن مورد بررسی‎ قرار می‏دهد تا موارد منع قانونی نداشته باشد. علاوه بر این وی تمامی محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک‎ می‎‎‎نماید تا در فعالیت شرکت و محتویات اشتباهات تایپی وجود نداشته باشد و در صورت مشاهده، ایرادات به متقاضی اعلام‎ می‎‎‎شود تا در اسرع وقت آنها را رفع نماید.
 9. پس از تایید و امضای رئیس اداره، مدارک از طریق سیستم برای کارشناسی عودت‎ می‎‎‎شود که وی نیز یک نسخه از مدارک را با مهر اداره برای درج در آگهی شرکت در روزنامه کثیر الانتشار، به متقاضی ارائه‎ می‎‎‎دهد. نسخه دیگری از مدارک نیز در پرونده متقاضی قرار داده‎ می‎‎‎شود.
 10. سرانجام آگهی تاسیس در دبیرخانه مهر و شماره‎ می‎‎‎شود که پس از طی این مراحل، شرکت ثبت شده محسوب‎ می‎‎‎شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت حقوقی

 1. ارائه عکس پرسنلی مدیران شرکت حقوقی
 2. تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت حقوقی
 3. پرداخت هزینه‎ها‎ی حق الثبت و ارائه رسید آن
 4. دو نسخه طرح اظهارنامه و طرح اساسنامه‌ شرکت حقوقی
 5. ارائه دو برگ تقاضانامه، تکمیل و امضاء مدیر یا مدیران شرکت
 6. ارائه تمامی مدارک مربوط به ثبت شرکت به همراه کپی برابر اصل
 7. ارائه شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان یا معافیت خدمت مدیر یا مدیران شرکت حقوقی
 8. ارائه محل استقرار شرکت به همراه اطلاعات شخصی مدیران از قبیل، نام و نام خانوادگی، محل سکونت و …