چگونه سرمایه شرکت را افزایش دهیم

پس از اینکه شرکت تاسیس شد، ممکن است به افزایش سرمایه نیاز پیدا کند و یا اینکه سرمایه فعلی پاسخگوی فعالیت های تجاری شرکت نباشد و شرکا برای گسترش فعالیت تصمیم به افزایش سرمایه شرکت بگیرند. در این خصوص راه های مختلفی برای افزایش سرمایه وجود دارد. به طور کلی شرایطی که برای افزایش سرمایه باید طی شود عبارتند از:

  • مهلت مقرر جهت افزایش سرمایه

مدت زمانی که برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است، حداکثر 5 سال می باشد که در اختیار مجمع عمومی قرار دارد. در صورتی که این مهلت رعایت نشود، مسئولیت کیفری متوجه رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد شد.

  • پذیره نویسی سهام جدید

سهامی که به تازگی عرضه می شود، ابتدا باید توسط صاحبان حق تقدم، خریداری شود. در صورتی که حق تقدماز آنها اعراض و سلب شود، می توان سهام را به عموم عرضه کرد.
کافی نبودن پذیره نویسی
برای افزایش سرمایه ابتدا باید پذیره نویسی صورت بگیرد. پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام انجام می شود. بنابراین بدون پذیره نویسی امکان افزایش سرمایه وجود ندارد.

  • ثبت افزایش سرمایه

قبل از تشکیل شرکت، ابتدا سهم هر یک از شرکا مشخص می شود. 35 درصد از این سهم باید به صورت نقد در بانک پرداخت شود و رسید آن در شرکت نگهداری شود. اما زمانی که هیات مدیره یا شرکا تصمیم به افزایش سرمایه شرکت می گیرند، باید این افزایش سرمایه با رضایت و تایید همه آنها باشد. سپس میزان افزایش سرمایه باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود.

  • تایید افزایش سرمایه در مجمع عمومی

پس از اینکه شرکا برای افزایش سرمایه شرکت به توافق رسیدند، باید در یک جلسه مجمع عمومی طرح افزایش سرمایه شرکت عنوان شود و پس از اینکه مجمع عمومی فوق العاده در صورت جلسه افزایش سرمایه را تصویب کرد و یا به هیات مدیره اجازه این کار را داد، می توان عملا برای افزایش آن اقدام کرد.

  • سرمایه نقد و غیر نقد

برای افزایش سرمایه شرکت، می توان از سرمایه نقد و غیر نقد استفاده کرد. سرمایه نقد در بانک پرداخت و رسید آن نگهداری می شود. اما اگر قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد، باید همزمان تمامی آن به مجمع عمومی تحویل داده شود. مجمع عمومی نیز با حضور تمامی شرکا تشکیل می شود و سرمایه غیرنقدی را تایید می کند.
– بررسی آورده های غیر نقدی
تودیه وجوه غیرنقد تنها در شرکت های سهامی خاص صورت می گیرد و از سوی دیگر، باید آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود.

  • اصلاح اساسنامه

پس از اینکه سرمایه شرکت افزایش یافت و در مجمع عمومی به تایید رسید، باید اساسنامه شرکت نیز تغییر کند. در اساسنامه و در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، باید هیات مدیره تغییرات لازم را انجام دهند و سپس این آن را به مرجع ثبت شرکت ها داده می‌شود تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم در روزنامه آگهی گردد.
راههای افزایش سرمایه
افزایش سرمایه شرکت از طریق مختلفی انجام می شود که عبارتند از:

  •  افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

هر یک از سهامداران شرکت می توانند با کسب رضایت سایر شرکا برای افزایش سرمایه شرکت اقدام کنند.

  • افزایش سرمایه از محل عرضه سهام جدید

در شرکت های سهامی عام که تامین سرمایه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد، افزایش سرمایه می تواند از طریق عرضه چاپ اوراق بهادار جدید انجام شود.

  • افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شرکت در طی یک مدت مشخص دارای سودی است که این سود باید بین شرکا تقسیم شود. گاهی شرکا تمایلی برای تقسیم سود ندارند و با تصمیم گیری جمعی این سود را به سرمایه شرکت می افزایند.