شرکت با مسئولیت محدود | شخصیت حقوقی 

به ماهیت وجودی اعتباری، شخص حقوقی گفته می‎شود که زنده نیست و انسان هم نیست اما بطور مستقل طرف حق واقع شود. سوالی که در اینجا مطرح می‎شود اینکه آیا شخص حقیقی، می‌تواند دارای شخصیت حقوقی باشد؟ در پاسخ باید گفت شخص حقیقی که همان انسان است با به عهده گرفتن برخی مسئولیتها در لباس شخصیت حقوقی ایفای نقش خواهد نمود. به عبارت روشنتر، شخص حقوقی به شرکتها و نهادها و موسساتی اطلاق می‎شود که به شکل مستقل از حقوق و تکالیفی برخوردارند و محدودیت‎ها‎ و تشریفاتی بر آنها تحمیل می‎گردد تا نهایتاً، مصلحت شرکت را در پیش و مطابق با قوانین تعیین شده عمل نمایند. وجود شخص حقوقی و شخصیت آن، از دیدگاه‎ها‎ی فلسفی حقوقی ناشی می‎شود.

شخصیت حقوقی شرکت

ماده 583 قانون تجارت ایران، برای شرکت‎ها‎ی تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است به این معنا که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. مطابق با ماده 220 قانون تجارت، شخصیت حقوقی بین تمامی شرکت‎ها‎ی تجاری مشترک است. این امر حتی برای شرکت‎ها‎یی که هنوز ثبت و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند، بلکه در عمل موجودند، صدق می‎کند.

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یک شرکت تجاری محسوب می‎شود که تنها برای امور تجاری و کسب سود تاسیس شده است و تنها در این حوزه مجاز به فعالیت می‎باشد  با این توضیح که فقط می‎تواند برای امور تجارتی تشکیل شود. بر خلاف شرکت سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود نیاز به تشریفات پیچیده ای نیست و وجود دو نفر شریک برای تشکیل آن کفایت می‎کند که می‎توانند سرمایه‎ها‎ی نقدی و غیر نقدی خود را بر روی هم گذاشته و شرکت را تاسیس نمایند.

دلایلی که دال بر شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود است عبارتند از:

  • این نوع شرکت دارای نام مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد. در غیر این صورت در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‎شود و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود. ماده 95 قانون تجارت مقرر می‎دارد که نام شرکت با مسئولیت محدود نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد زیرا شریکی که اسم او در شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد و موظف به پرداخت بدهی‎ها‎ی شرکت می‎باشد». 
  • اسم شرکت می‎تواند بصورت یک نام تفننی باشد با این شرط که متضمن نام هیچ یک از شرکا نباشد. این اندازه احتیاط قانونی برای حفظ اشخاص ثالث کافی نیست. دز زمان ذکر نام این نوع شرکت، باید عبارت «شرکت با مسئولیت محدود»  و میزان سرمایه شرکت نیز قید گردد. 

 ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در بین شرکت‎های اشخاص یا شرکتهای سرمایه قرار می‎گیرند. ویژگی‎ها‎ و خصایص این نوع شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن، نشان می‎دهد که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکتها محسوب نمی شود.