اعتبار اسناد غیر قابل برگشت

در اینگونه اعتبار اسنادی، هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک، منوط به کسب رضایت و موافقت فروشنده می‎باشد. لازم به گفتن است که  فروشندگان به این نوع اعتبار تمایل خاصی نشان می‎دهند.

اعتبار اسناد تایید شده

در این نوع اعتبار اسنادی، خریدار باید اعتبار صادره از سوی بانک خود را توسط هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، تایید نماید. این نوع اعتبار اسنادی بیانگر عدم اطمینان به اعتبار بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار می‎باشد.

اعتبار اسنادی تایید نشده

اعتبار اسناد تایید نشده در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری ایجاد می‎شود و چنانچه در شرایط اعتبار کلمه ذکر نشود، تایید نشده محسوب می‎شود.

اعتبار اسنادی قابل انتقال

در اعتبار اسنادی قابل انتقال، ذینفع اصلی مجاز است تا همه یا قسمتی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص دیگری انتقال دهد.  در واقع این نوع اعتبار نوعی امتیاز برای فروشنده به شمار می‎رود.

اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

در اعتبار اسنادی غیرقابل انتقال، ذینفع نمی‎تواند کل یا قسمتی از آن را به دیگری واگذار نماید. در تجارت بین‎الملل، غیر قابل انتقال بودن اعتبار عرف می‎باشد و در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال، مجوز بانک مرکزی الزامی است.

اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار (یوزانس)

در اعتبار اسنادی مدت‎دار، وجه اعتبار بلافاصله پس از اسناد از سوی ذینفع، پرداخت نمی‎شود و فروشنده به خریدار فرصت می‎دهد تا هزینه کالا را پس از دریافت و فروش آن پرداخت نماید. معامله مدت‎دار معمولا در کشورهایی انجام می‎شود که دچار کمبود ارز هستند.

اعتبار اسنادی دیداری

 اعتبار اسنادی دیداری، اعتباری است که براساس آن، بانک ابلاغ کننده پس از مشاهده اسناد حمل ارائه شده از سوی فروشنده، در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار توسط وی، بلافاصله بهای آن را پرداخت می‏نماید.

اعتبار اسنادی پشت به پشت (اتکایی)

اعتبار اسنادی پشت به پشت، از دو اعتبار جدا از هم تشکیل شده است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش پیدا می‎کند و چنانچه خود به هر دلیلی نتواند کالا را تهیه و ارسال نماید، با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش پیدا کرده، اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که می‎تواند کالا را تهیه و ارسال نماید، گشایش می‎دهد.