مفاهیم شرکت
شرکت یک ساختار تجاری قانونی است که بنیانی کاملا متفاوت از مشارکت یا مالکیت منحصر به فرد دارد. تشکیل آن منوط به هدف خاصی بوده و اولا مشارکت یا مالکیت منحصر به فرد نمی تواند تقاضای سرمایه افزوده تجارت و صنعت را براورده سازد و ثانیا از مسئولیت محدود سرمایه گذاران و سهامداران محافظت می کند.
تعریف شرکت
شرکت به مثابه فردی مجازی ست که توسط قانون به وجود امده است و نهادی مجزا با توالی دایمی و مهر و نشان متعارف است. بر اساس تعریف جاستیس لیندلی،شرکت عبارت ست از ارتباطات و همکاری افرادی که سرمایه ای مشترک را اداره می کنند و آنرا برای هدفی خاص به کار می برند.یک شرکت عمدتا دارای سه نوع فعالیت است:

  • فعالیت تجاری که عبارتست از عرضه کالاهای اماده به فروش
  • فعالیت تولیدی شامل خرید مواد اولیه و خام و بهره گیری از نیروی کار و تجهیزات کارخانه ای برای تبدیل مواد خام به محصول قابل استفاده
  • فعالیت خدماتی که عبارتست از فعالیتهایی نظیر آموزش،بانکداری، بیمه و فعالیتهای پرورشی.

ویژگی های یک شرکت
شرکت ویژگیهای متعددی دارد که اینجا به نمونه های بارز آن اشاره می شود:
نهاد قانونی مجزا
یک شرکت نهادی ست مجزا از افرادی که آنرا به وجود آورده اند. شرکت می تواند با نام خودش وارد معاملات شود، مالک اموالی باشد یا آنها را خرید و فروش نماید. شرکتها تحت مالکیت سهامداران هستند و آنها هیئت مدیره را انتخاب می کنند تا شرکت را اداره کند. هیئت مدیره هم مدیریت شرکت را انتخاب می کند پس سهامداران به طور غیر مستقیم بر فعالیتهای شرکت نظارت دارند.گاهی اوقات جدا شدن مدیریت از مالکیت به کشمکش و ناسازگاری بر سر منافع میان مدیریت و مالکان می گردد بهترین کاری که سهامداران می توانند انجام دهند تا از چنین تضادهایی جلوگیری شود این است که به طور سالانه طی رای گیری عمومی برخی مدیران را تغییر دهند.
مسئولیت محدود
مسئولیت سهامداران یک شرکت محدود است به ارزش اسمی سهامی های تحت اختیارشان.در صورت بروز خسارت، حداکثر خسارت یک سهامدار برابر است با ارزش اسمی سهامهای تحت مالکیت او.در صورت بروز خسارت، طلبکاران هیچ حقی نسبت به دارایی های فردی سهامدار نخواهند داشت.
نقل و انتقال سهام ها
سهام های یک شرکت سهامی به راحتی قابل نقل و انتقال است و برای این امر نیازمند هیچ مجوزی از سوی سهامداران و شرکت نیست. سهام شرکتهای موجود در بورس قابل خرید و فروش است و مالکیت سهام بدون هیچ دشواری منتقل می گردد. اگرچه در مورد شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود، انتقال سهام تابع قوانین موجود در اساسنامه شرکت است.
قابلیت در اختیار داشتن منابع سرمایه ای گسترده
موارد زیر از عمده دلایلی هستند که امکان افزایش سرمایه را برای شرکت فراهم می کنند:

  • ارزش اسمی سهام ها در مقدار اندک ثابت نگه داشته شده تا در نتیجه سرمایه گذاری در هر میزانی قابل اجرا باشد
  • مسئولیت محدود موجب کاهش ریسک سرمایه گذاران می شود و سرمایه گذاری را به امری مطمئن و جذاب تبدیل می کند

فردی مجازی که توسط قانون به وجود آمده
یک شرکت به این دلیل فرد مجازی نامیده می شود زیرا مانند یک انسان واقعی متولد نمی شود بلکه به واسطه قانون به وجود می اید.شرکت صرفا می تواند مالک دارایی هایی باشد که توسط تفاهم نامه شرکت به ان واگذار شده است.
بقای متوالی
به طور کلی شرکتها بدون در نظر گرفتن تغییر مالکیت شان، بقایی پایدار و متوالی دارند. در مورد شرکتهایی با مالکیت یا مشارکت فردی، تغییر مالکیت شرکت به منزله فسخ فعالیت کنونی شرکت و به وجود آمدن فعالیتی جدید است.
نشان ثبت شده
شرکت که به منزله یک فرد مجازیست صرفا می تواند از طریق افراد حقیقی فعالیت کند. فعالیتهای شرکت توسط نشان ثبت شده هویت می یابد و در اصل امضای رسمی شرکت محسوب می شود. هر یک از اسنادی که فاقد چنین نشانی باشند از سوی شرکت لازم الاجرا نخواهد بود.