موافقت اصولی و طرحهای توجیهی

موافقت اصولی و طرحهای توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی جهت اخذ تسهیلات بانکی :

طرحهای توجیهی فنی مالی اقتصادی جهت اخذ تسهیلات بانکی تجربه انجام دادن بیش از 680 فقره طرح توجیهی در زمینه های مختلف و اخذ مصوبه های طرحهای زود بازده / پربازده / صندوق ذخیره ارزی / صندوق ضمانت صادارات ایران / طرحهای اشتغالزایی وزارت کار / طرح توسعه محل کارخانه /طرح خرید،جایگزینی،توسعه ماشین آلات / طرح خرید انشعابات ، تاسیسات و تجهیزات / طرح خرید مواد اولیه / طرح سرمایه در گردش/ و به طور کلی انجام طرحهای توجیهی) بازرگانی،کشاورزی،خدماتی ،صنعتی،معدنی،فرهنگی، ورزشی،عمرانی) جهت اخذ وام بانکی به کلیه بانکهای کشور و موسسات مالی اعتباری ، سازمانها و وزارتخانه ها از قبیل وزارت صنایع و معادن جهت دریافت مجوز (جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،مصوبه وام) و وزارت تعاون ، وزارت کار و امور اجتماعی ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای، وزارت جهادکشاورزی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزارت مسکن و شهرسازی و …

لازم به ذکر است که این موسسه آمادگی خود را جهت انجام و ارائه طرح های توجیهی به کلیه بانکها و وزارتخانه ها دفاعیات طرح های توجیهی ارائه شده را تا اتمام و اخذ مصوبه به مراجع ذیل ربط متعهد می شود . همچنین یکی دیگر از فعالیتهای دیگر این موسسه اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع میباشد.

مطالعه بازار و طرح کسب و کار :

در دنیای رقابتی امروز که مهمترین مسئله سازمانها حفظ بقا میباشد لازم است با مطالعه دقیق بازار و رقبا استراتژیهای مناسبی اتخاذ گردد و مانند نقشه ای دقیق و حساب شده در دست سازمان باشد که بتواند راهگشا باشد . یک طرح کلی روشن برای موفقیت سازمانها در فروش یعنی طرحی که تمام فعالیتهای سازمان را نشان دهد .میتوان گفت این طرحها نوعی آمادگی برای سازمانها فراهم میسازد و آمادگی کامل مشخصه حرفه ای هاست . این طرحها نوعی شیوه تفکر از آینده به حال میباشد.

در این نوع طرحها موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد :

آرمانهای کسب و کار

بیان ماموریت سازمان

برنامه مدیریتی و سازماندهی

مزیتهای رقابتی

نمودار سازمانی

توصیف کسب و کار(معرفی کسب و کار – محصول یا خدمت و تحلیل صنعت)

نقاط ضعف اساسی مدل کسب و کار

نقاط قوت اساسی

تهدیدات قابل ملاحظه

 فرصتهای قابل ملاحظه

تحلیل

برنامه بازار و بازاریابی SWOT

توصیف بازار

تحلیل رقبا

استراتژی بازاریابی ( 1- استراتژی محصول 2- استراتژی مکان 3-استراتژی توزیع 4- استراتژی قیمت 5- استراتژی جذب مشتری )

برآورد میزان تقاضای بازار

برآورد میزان تولید رفیا

برآورد سهم بازار و میزان تولید

برنامه عملیاتی (تولید)

توصیف محصولات وخدمات

تعیین هزینه های ثابت تولیدی ( زمین مورد نیاز مساحت محوطه و ساختمان تجهیزات تولیدی مورد نیاز تجهیزات اداری مورد نیاز وسایل نقلیه مورد نیاز وسایل کمک تولیدی )

تعیین هزینه های متغیر تولیدی ( مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم نیروی انسانی مورد نیاز سوخت و انرژی نگهداری و تعمیرات )

برنامه مالی سالیانه (سرمایه گذاری در گردش و ثابت ) منابع مالی مورد نیاز

محاسبه بهای تمام شده درحال ظرفیت کامل

برآورد قیمت فروش

برآورد درآمد مورد انتظار

برآورد هزینه های فروش

صورتحساب سود و زیان سالیانه

جریان نقدینگی

پیش بینی ترازنامه سالیانه

تهیه گانت ( برنامه مورد نیاز طرح کسب و کار )

تحلیلهای مالی( نقطه سر بسر نرخ بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی و… )

ریسکها و مفروضات اساسی

این موسسه آمادگی کامل خود را جهت تهیه این طرحها اعلام میدارد.