تمامی علائم تجاری که در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می رسد، تا 10 سال اعتبار دارند. اما با گذشت این مدت، اعتبار آنها از دست می رود و شرکت های صاحب علائم تجاری باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از اتمام 10 سال، برای تمدید اعتبار قانونی اقدام کنند. برای این کار باید تقاضای تجدید علائم تجاری را به اداره مربوطه ارائه دهند. در غیر اینصورت علائم تجاری مذکور ابطال و از حمایت قانونی محروم می شود.

نحوه تجدید علامت تجاری

 • در ابتدا متقاضی باید درخواست خود را به همراه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد.
 • ارائه گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار به مسئول اداره مالکیت صنعتی ضرورت دارد.
 • کارشناس مربوطه نیز پس از دریافت مدارک واصله، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر می کند. همچنین مدارک متقاضی برای ضمیمه شدن به پرونده در قسمت بایگانی ارسال و کارشناس بررسی آن تعیین می شود.
 • کارشناس بررسی مدارک، باید پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و همچنین هزینه حق تجدید علامت تجارتی را تعیین کند. در این صورت متقاضی برای پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه می کند و حق الزحمه اداره را پرداخت می کند و سپس رسید آن را به اداره ارائه می دهد.
 • کارشناس اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت رسید موظف است تا پیش نویس آگهی را بررسی و سپس آن را امضا کند. این پیش نویس باید ماشین نویسی شود و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور در دفاتر قانونی ثبت شود.
 • تمامی علائم تجارتی که ثبت شده و تاریخ تمدید آنها نیز در اداره مالکیت صنعتی به تایید رسیده است، از تاریخ تسلیم اظهارنامه مشمول حمایت این ارگان هستند. مدت زمانی که برای اعتبار مجدد علامت تجاری در نظر گرفته می شود، همان 10 سال است. ضمن اینکه در 10 سال آینده نیز باید این علامت مجددا تمدید شود. در غیر این صورت حق استعمال انحصاری از علامت تجاری به شخص دیگری واگذار می شود.
 • در صورتی که روال اداری برای تمدید علامت تجاری توسط نماینده و وکیل انجام می شود، ارائه وکالتنامه ضرورت دارد.

مدارک مورد نیاز برای تمدید علامت تجاری

برای تمدید علامت تجاری، اداره مالکیت صنعتی براساس شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی مدارک را درخواست می کند که به شکل زیر می باشد:

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی شامل صفحات شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمات
 • نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز آن؛ نمونه گرافیکی و سه بعدی علامت نیز باید ارائه شود.
 • ارائه وکالتنامه امضا شده

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء
 • اصل و کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات آن (در صورت وجود)
 • ارائه وکالتنامه امضا شده
 • نمونه معمولی و سه بعدی علامت تجاری به همراه فرم اطلاعات تکمیل شده


شرایط تمدید علامت تجاری

 • برای تمدید علامت تجارتی باید شرایط زیر رعایت شود:
 • در اظهارنامه باید شماره، تاریخ و علامت تجاری مورد نظر قید شود.
 • طبقه محصولات و خدمات تجاری باید مشخص شده باشد. این کار باید با جدیدترین ویرایشات طبقه بندی بین المللی انجام شود.
 • نام و آخرین آدرس دارنده علائم تجاری و یا نماینده قانونی او باید به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود.
 • تمدید علامت تجاری باید در روزنامه رسمی منتشر شود. هزینه انتشار آن بر عهده‎ی متقاضی است.
 • رنگ و جزئیات علامت تجاری باید ذکر شود.