چرا علامت ثبت می کنیم

ابتدا باید بدانیم منظور ما از ثبت علامت چیست ؟ هدف اصلی از ثبت علائم تجاری شناسایی محصولاتمان از محصولات رقبا است،ما با ثبت علامت بر اساس قانون صاحب حق انحصاری می شویم و با این حق از تولید و عرضه محصولات مشابه  بوسیله افراد دیگر جلوگیری می کنیم.
در صورت ثبت نکردن علامت تجاری دیگران از علامت و یا علامتی شبیه به علامت شما استفاده خواهند کرد و قطعا سرمایه گذاری شما در بازاریابی محصولتان  با شکست مواجه خواهد شد. پس با ثبت علامت حق استفاده انحصاری از آن علامت را برای محصولات خود به دست می آورید.

منظور از علامت جمعی چیست؟

علامت تجاری جمعی علامتی است که استفاده از آن فقط برای عضوهای یک انجمن خاص امکانپذیر است. نهادهای جمعی که افراد آن دارای ویژگی و یا محصول و خصوصیات ویژه ای هستند علامت جمعی خاصی را برای خود انتخاب و ثبت می کنند و با این علامت  مجموعه خود را به دیگران معرفی می کنند و حق استفاده از علامت را به صورت انحصاری به اعضای خود می دهد .
مثل اتحادیه ها و یا تعاونی ها که ازتعدادی از تولیدکننده ها و تاجران و یا سازنده ها تشکیل شده است. امکان دارد این اتحادیه ها محلی یا منطقه ای باشند به بیان دیگر علائم جمعی برای تشخیص محصولات معین استفاده می شود.
در قانون تعاریف دقیقی از مفاهیم علامت، علامت جمعی، و نام تجاری آمده است.

  • علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
  • علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
  • نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.

در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، علاوه بر اشاره به جمعی بودن علامت، یک نسخه از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز همراه می شود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط ذکر شده مطلع نماید.
باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی مشخص شده یا مورد تایید که طبق آن ‌ها افراد می ‌توانند از علامت ذکر شده استفاده ‌کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یادشده مشخص شود.
متقاضی ثبت علامت جمعی مکلف است گواهی مقام صلاحیت دار، اتحادیه‌ یا دستگاه مربوطه را گرفته و به مرجع ثبت تحویل نماید.
برند شما پیام شما به جهان است و هویت شما است