ثبت شرکت

ثبت شرکت اگر چه با رویه اداری مواجه است که سختی و مشکلات خود را دارد، اما همه موضوع نیست و به دنبال آن شرکت دارای شخصیت حقوقی می‎گردد. تمام شرکتهایی که به ثبت می‎رسند از برخی مزایا و حقوق برخوردار می‎شوند که از آن جمله می‎توان به موارد زیر اشاره نمود: 

فعالیت رسمی و قانونی

ثبت شرکت به معنای در جریان بودن یک مرجع قانونی در رابطه با فعالیت‏ها‎ی شرکت می‎باشد. در این صورت تمامی فعالیتهای شرکت جنبه قانونی و رسمی به خود می‎گیرد. تمامی فعالیتهای شرکتها تحت کنترل و همچنین حمایت قانون قرار دارد، از این رو طرف‏های فعالیت شرکتها اعم از افراد حقیقی و حقوقی، به دلیل اعتباری که شرکت به خودی خود نسبت به آنها دارد، تمایل بیشتری برای همکاری با شرکتهای ثبت شده از خود نشان می‎دهند. علاوه بر این، فعالیت تحت عنوان شرکت ثبت شده به علت امتیازاتی که قانون برای شرکتها در نظر گرفته است و حمایت‌هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می‎آورند (از قبیل اعطای وام، حمایتهای حقوقی و قانونی گوناگون و … ) موجب جلب اعتماد شرکتهای دیگر نسبت به فعالیت شرکت ثبت شده می‎گردد.

جلب اعتماد اشخاص طرف همکاری با مسئولیت مشترک تمامی شرکا

در حالت عادی، شخص حقیقی مسئولیت مالی و حقوقی تمامی فعالیتهایی که خود انجام می‎دهد را بر عهده دارد. اما در شرکت ثبت شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و ملزم به پاسخگویی از طریق قانون می‏باشند و از این رو تنها یک نفر عهده دار همه مسئولیت‏ها‎ نیست. همچنین این موضوع به نفع تک تک شرکا و از طرفی اشخاص طرف معامله شرکت نیز می‎باشد و سبب اطمینان بیشتر اشخاص و شرکتها به منظور تعامل با شرکت می‎شود.

حمایت قانون از حقوق تمامی طرفین شرکت اعم از شرکا، اشخاص شرکت و طرفین همکاری شرکت 

شراکت بشکل حقوقی نسبت به شراکت به صورت حقیقی به نفع همه شرکا می‎باشد چرا که جزئیات، میزان درصدهای سهام و سایر حقوق شرکاء به صورت قانونی و مکتوب در اساسنامه و سایر اسناد شرکت ذکر گردیده و مستدل می‎باشد. لذا در رخدادهایی از قبیل بروز اختلافات احتمالی میان اعضا و همچنین در مقابل اشخاص ثالث، روند حل اختلافات و مشکلات نسبت به شراکت شخصی بسیار ساده و مدون است و از طریق قانون قابل پیگیری می‎باشد. بنابراین جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود.

امکان شرکت در مزایدات و مناقصات

هر ساله چندین مناقصه و مزایده بزرگ و مهم بسیاری بشکل دولتی و خصوصی انجام می‎شود که در آن سازمان‌های عمومی و شرکتهای بزرگ، خرید و ارائه کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مناقصه می‌گذارند. نتیجه این منقاصات سود و درآمد سرشار برای طرفین معامله می‎باشد. برای حضور در این در اکثریت قریب به اتفاق مناقصات و مزایدات، شرکت باید از شخصیت حقوقی برخوردار باشد، در غیر اینصورت حضور غیرممکن می‎شود.  

دریافت نمایندگی رسمی

دریافت نمایندگی برای بسیاری از شرکتهای بزرگ و معتبر خارجی و داخلی به معنای گسترش کسب و کار می‎باشد و فعالیت تحت عنوان نمایندگی برای برند محصولات به معنای نوعی تبلیغات و رونق کار می‎باشد. برخی از شرکتهای معتبر برای جلوگیری از بروز مشکلات قانونی و حقوقی احتمالی تمایلی برای اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی ثبت شده ندارند و با آنان همکاری نمی کنند و یا در صورت همکاری شرایط سخت تری را برای آنها در نظر می‎گیرند. بنابراین ثبت یک شرکت می‎تواند یک راه برای اخذ نمایندگی شرکتهای مهم و فعالیت به عنوان زیر مجموعه یک برند معتبر محسوب شود.

شفافیت در اطلاع رسانی به اشخاص ثالث و مشتریان 

با ثبت شرکت، تمامی سوابق و اطلاعات با اهمیت یک شرکت از قبیل نامهای تمامی اعضای هیات مدیره و سمت آنها، آدرس قانونی شرکت، تاریخ ثبت شرکت، اشخاصی که حق امضاء دارند، موضوعاتی که شرکت مجاز به فعالیت در حیطه آن می‎باشد، شعب احتمالی، میزان سرمایه ثبت شده و هر گونه تغییرات بعدی انجام شده در شرکت، در روزنامه رسمی کشور ثبت شده و می‎توان آنها را از مراجع رسمی و دولتی‌ درخواست کرد که چنین شفافیتی قطعا سبب جلب اعتماد مشتریان و افزایش اعتبار شرکت می‎گردد.

بهره‌برداری از عنوان شرکت

با ثبت شرکت و فعالیت آن بشکل قانونی آغاز می‎شود که با گذشت زمان و بیشتر شدن مدت فعالیت، اعتبار شرکت نیز بیشتر می‎شود. علاوه بر این، در کلیه فعالیتهای تجاری و غیر تجاری این نام ثبت شده شرکت است که می‎تواند به شرکت اعتبار ببخشد و موجب اعتماد و شناخته شدن شرکت بین اشخاص و اصناف گردد.

دریافت مجوزها، امتیازات و وام

بسیاری از امتیازات و اعتبارات دولتی، انواع وامهای بانکی و بسیاری از مجوزهایی که دریافت آن از ارگانها و نهادهای دولتی برای انجام فعالیتهای مختلف الزامی می‎باشد، تنها به شرکتهایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقیقی باشند، تعلق می‎گیرد.

سایر مزایای ثبت شرکت

  • تحت پوشش بیمه قرار گرفتن شرکت
  • بهره گیری از معافیت‏ها‎ی دارایی با توجه به نوع فعالیت
  • جهانی شدن و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر