مزیت ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی چیست؟

همان‌طور که مستحضر هستید، مالیات، نقش به سزایی در پیشرفت اقتصادی کشور بر عهده دارد؛ از همین رو شفاف‌سازی میزان درآمدها و مبادلات اقتصادی کمک به سزایی بر این مهم خواهد کرد. در راستای همین موضوع، اداره مالیات کشور ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین و اجرا نمود. بر اساس ماده 95 این آئین‌نامه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کشور مکلف هستند تا صورت‌حساب فروش کالا و خدمات خود را به شعب اداره مالیات تحویل دهند. مودیان می‌بایست حداکثر تا 1 ماه پس از پایان هر فصل سازمان امور مالیاتی کشور را در جریان فعالیت‌های مالی و اقتصادی خود قرار دهند. این امر کمک به سزایی بر برپایی عدل درزمینه پرداخت مالیات خواهد کرد. با این کار زمینه سالمی برای رقابت، مابین فعالان اقتصادی برپا خواهد شد. از دیگر مزیت‌های ارائه صورت‌حساب‌های فصلی، رشد و ترقی جامعه در راستای فضای اقتصادی سالم خواهد بود.

ارسال الکترونیکی صورت‌حساب‌های فصلی

سازمان امور مالیاتی کشور، به‌منظور تسهیل امور مربوط به مودیان، شرایط مناسبی را برایشان فراهم کرده است. کلیه مودیان می‌توانند با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی خود، در کمترین زمان، سازمان امور مالیاتی کشور را در جریان فعالیت‌های اقتصادی خویش قرار دهند. به‌منظور شناخته شدن هرچه بیشتر این مسئله، می‌بایست ارتباطی مستحکم مابین تشکل‌های صنفی، ارگان‌ها و صاحبان مشاغل به‌صورت سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده برقرار باشد.

هدف سازمان مالیات از ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی

برپایی عدل و داد در پرداخت مالیات

ایجاد نظم و انضباط درزمینه مالیات

ایجاد بستری مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور

شفاف‌سازی و رفع ابهامات اطلاعات اقتصادی کلیه افراد حقیقی و حقوقی

مکانیزه سازی نظام مالیاتی

کاهش ارباب‌رجوعان و مراجعه‌کنندگان حضوری به شعب سازمان مالیات کشور

چگونه برای ارسال الکترونیک صورت معاملات فصلی اقدام نماییم؟

همان‌طور که گفته شد، کلیه مودیان قادر هستند حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر فصل به‌منظور ارسال صورت معاملات فصلی خود به ادارات مالیات مراجعه نمایند. مراجعه حضوری و ارائه لوح فشرده اطلاعات از دو راهکارهای مرسوم برای انجام این امر به‌حساب می‌آیند. ارسال الکترونیکی صورت معاملات از دیگر راهکارهای ارائه صورت معاملات به ادارات مالیات است که به‌تازگی با استقبال خوبی از سوی مودیان مواجه شده است. مودیان می‌توانند به‌منظور ارسال الکترونیکی صورت معاملات خود، از طریق سامانه عملیاتی مربوط به مودیان سازمان الکترونیکی به آدرس الکترونیکی WWW.TAX.GOV.IR رفته، و اقدامات لازم را انجام دهند. این کار که با استفاده از فناوری‌های نوین صورت می‌پذیرد، ضمن اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی، بعد مسافتی را از بین برده و از هدر رفتن زمان جلوگیری می‌نماید.

توصیه ما به کلیه اشخاص فعال درزمینه اقتصاد کشور، ارسال الکترونیکی صورت معاملات می‌باشد. با این کار ضمن صرفه‌جویی در وقت، با اطمینان و دقت بیشتری اطلاعات مربوطه را تکمیل خواهند نمود.