داشتن اطلاعات لازم در مورد معافیت مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به پرداخت مالیات هستند و قبل از آن شماره اقتصادی دریافت می کنند، ضرورت دارد. معافیت های مالیاتی در یک فصل از قانون مالیات ها به طور کامل بیان شده است که در زیر به آن می پردازیم.
ماده 132: این ماده شامل تمامی فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی است که از ابتدای سال 1381، توسط وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده است. بنگاه های تولیدی مذکور از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 همین قانون، از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
ماده 133: براساس این ماده، 100% درآمد شرکت های تعاونی کشاورزی، صیادان، روستایی، عشایری، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف شده اند. 
ماده 134: درآمد آموزشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها، موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری افراد معلول، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و شخاص مذکور، باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی مطابق با آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و با تصویب هیئت وزیران، از پرداخت مالیات معاف هستند.
ماده 136: مطابق با این ماده تمامی وجوه پرداختی که توسط موسسات بیمه و به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع بابت بیمه عمر دریافت می شود، از پرداخت مالیات معاف هستند. 
ماده 137: تمامی هزینه هایی که بابت درمان و معالجه مودی برای خود یا افراد تحت تکفل پرداخت می شود، منوط به این که دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد و دریافت وجه را تایید کند، و از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باید فقدان امکانات لازم جهت معالجه در ایران را تایید کند. در این صورت باید هزینه درمان توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تایید رسیده باشد. همچنین حق بیمه ای که هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی پرداخت می کند، از میزان درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان هم کسر از درآمد مشمول مالیات کسر می شود.
ماده 138: مطابق با این ماده قسمتی از سود شرکت های تعاونی و خصوصی که به منظور بازسازی و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی خود و یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی درآن سال هزینه می شود، مطابق با ماده 105 این قانون، از 50 درصد مالیات متعلق معاف می شود. به شرط اینکه پیش‏تر اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط دریافت کرده باشد. چنانچه هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال از طرح سرمایه گذاری کمتر باشد و یا مازاد سود ابرازی همان سال باشد، معافیت مالیاتی شامل حال شرکت می شود.
ماده 139: مطابق با این ماده، تمامی نذورات، موقوفات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی حسینیه ها، مساجد، تکایا، آستان قدس رضوی، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی ( شاه چراغ )، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستان مقدس امام خمینی (ره ) و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف هستند. 
ماده 141: براساس این ماده تمامی درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی از قبیل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن، 50% درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که با هدف توسه صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند.
ماده 142: مطابق با این ماده، درآمد کارگاه های فرش دستباف، صنایع دستی، شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مشمول معافیت مالیاتی می باشند.
ماده 143: براساس این ماده شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون توسط هیات پذیرش برای معامله در بورس پذیرش شده است، از سال پذیرش تا زمانی که در فهرست نرخها در بورس قرار دارند، اگر تمامی نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت شود، تا 10 درصد معافیت مالیاتی شامل حال آنها می شود.
ماده 144: درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می شود، جوایز علمی و بورس های تحصیلی، مهریه اعم از منقول، جهیزیه منقول و درآمد ناشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح را دریافت کرده اند، به مدت 10 سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه، مطابق با آیین نامه پیشنهاد شده از سوی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی و تصویب شده توسط هیات وزیران، مشمول معافیت مالیاتی می شوند.
ماده 145: مطابق با این ماده، سود دریافتی موارد زیر مشمول معافیت مالیاتی است:

  1.  جوایز مربوط به اسناد خزانه و یا اوراق قرضه دولتی
  2. سود و جوایز مرتبط با اوراق مشارکت
  3. پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی و سود حاصل از سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی تا حدود مقررات استخدامی
  4. سپرده ثابت و سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت به شرط معامله متقابل
  5.  سود یا جوایز متعلق به سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و یا سود حاصل از حسابهای پس انداز

ماده 146: مطابق با این ماده تمامی معافیت های مدت دار که براساس قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مشخص شده اند، با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به همان شکل قبلی باقی می مانند.
لازم به تذکر است که بعضی از بندها حذف شده اند.