ثبت شرکتهای خارجی

ورود سرمایه‏ های خارجی در کشور می‎تواند عاملی برای رشد و توسعه محسوب شود. به همین دلیل در قانون تجارت ایران، استقبال گرمی از سرمایه‏ های خارجی شده است. براساس ماده 3 قانون ثبت شرکت‏ها، تمامی شرکت‏ها برای اخذ شخصیت حقوقی شرکت خارجی، باید به ثبت برسند مشروط بر اینکه در کشور خود قانونی محسوب شوند. به عنوان نمونه در کشورهای آنگلوساکسون، شرکت‏های مشابه شرکت‏های سهامی ایران همان limited companies در انگلستان و corporations در ایالات متحده می‎باشند که شخصیت حقوقی دارند.  از سوی دیگر کشورهایی که این شرکت‏ها تابعیت آنها را دارند نیز در رابطه با شرکت‏های ایرانی همین رفتار را در پیش بگیرند. با همه اینها برخی شرکت‏ها قابلیت ثبت ندارند و نمی توانند در ایران ثبت شوند. 

شرکت‏های خارجی ممنوع الثبت

در بحث شرکت‏های مدنی گفته می‎شود که از شخصیت حقوقی مستقل از شرکا برخوردار نیستند و از این رو نمی توان آنها را در ایران ثبت کرد. شرکت‏های مدنی در کشورهای انگلوساکسون با نام partnership شناخته شده اند. اما شناسایی شرکت‏ها باید با توجه به مقررات خاصی انجام شود تا شخصیت حقوقی آنها مشخص شود و بتوان برای ثبت یا عدم ثبت آنها تصمیم گیری نمود. همچنین شرکت هایی که در کشور خود، غیرقانونی محسوب می شوند، نمی توانند در ایران ثبت شوند. و دیگر اینکه، اگر کشوری با ایران رفتار متقابل نداشته باشد و شرکت های ایرانی را ثبت نکند، شرکت های این کشور نمی توانند در ایران ثبت شوند.

شناسایی شرکت‏های خارجی

شناسایی شرکت‏های خارجی برای ثبت آنها اهمیت پیدا می کند که این کار در ایران، بواسطه انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی انجام می‎شود. به عنوان نمونه در ماده 9 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک چنین مقرر شده است که: «شرکت‏های صنعتی و تجاری که مطابق با قوانین، یکی از طرفین متعاهدین تاسیس محسوب می‎شوند و مقر آن‏ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند، هویت حقوقی و اهلیت آن‏ها در خاک طرف متعاهد دیگر نیز قانونی شناخته خواهد شد.»

اگر چه تعداد این نوع معاهدات کم است و وجود آنها ضروری نیست، اما براساس ماده 3 قانون ثبت شرکت‏ها، همین که شرکتی طبق قانون وجود دارد و در ایران ثبت می‎شود، از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت حقوقی به شرکت‏های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه، چند جانبه و یا رفتار متقابل نخواهد بود. بنابراین ثبت شرکت‏های خارجی به معنای شناسایی آنها می‎باشد. حال سوالی که در اینجا مطرح می‎شود آیا ثبت شرکت‏های خارجی، در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟ 

برای پاسخ به این سوال می‎توان به اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که براساس آن: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان بطور کلی ممنوع است». بر این اساس ممکن است از این ماده چنین مستفاد شود که هیچ شرکت خارجی حق ثبت در ایران را ندارد اما با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این ماده، به نتایج دیگری می‎رسیم: «شرکت‏های خارجی که با دستگاه‏های دولتی ایران، قرارداد قانونی انعقاد کرده اند، مجازند تا برای انجام امور قانونی و فعالیت‏های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت‏ها به ثبت شعب خود در ایران اقدام کنند و این امر با اصل 81 قانون اساسی هیچ منافاتی ندارد.»

در توضیح بیشتر این اصل می‎توان گفت که فعالیت شرکت‏های خارجی در ایران هنگامی قانونی خواهد بود که شخصیت آن‏ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی تنها با ثبت آن‏ها امکانپذیر است. اگر چه تفاسیر شورای نگهبان منطقی به نظر می‎رسد، اما علت تفکیک میان شرکت‏های خارجی که با دستگاه‏های دولتی ایران قرارداد منعقد نموده اند و شرکت‏های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن‏ها صدق نمی کند، مشخص نیست. از نظر ما اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را ایجاد نمی کند. انعقاد قرارداد میان شرکت‏های خارجی و شرکت‏های داخلی، به معنای کسب مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت‏های خارجی در ایران نیست و ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در شرایطی صحیح است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات بپردازد. در غیر اینصورت تشکیل شرکت بر خلاف اصل 81 قانون اساسی است و ثبت شرکت با مشکل مواجه می‎شود.

به عنوان مثال، یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی انعقاد نموده است و جهت اجرای آن قصد دارد تا به دادگاه ایرانی مراجعه نماید، برای شناسایی شخصیت شرکت خود در نزد دادگاه ایرانی، ابتدا باید شرکت را ثبت کند؛ در غیر اینصورت دادگاه ایرانی از رسیدگی به دعوی وی خودداری می‎کند. به عبارت دیگر زمانی محاکم قضایی ایران می‎توانند به دعوای وی رسیدگی کنند که شرکت وی دارای شخصیت حقوقی باشد. این ایراد برای طرف ایرانی سخت تر است چرا که طرف خارجی می‎تواند شرکت خود را ثبت و اقامه دعوی نماید. این در حالی است که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل، راه حل دیگری را در پیش بگیرد.

قانون حاکم بر شرکت‏های خارجی  

زمانی که شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد، شرکت در شرایطی یک شخص حقیقی خارجی در ایران شناخته می شود، از تمامی امتیازات و حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است، برخوردار می‎گردد و تمامی تعهدات آنها را نیز خواهد داشت. به عبارت دیگر، شرکت خارجی، نمی تواند در ایران بیش از حقوقی که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد را داشته باشد و از سوی دیگر نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که ویژه اشخاص حقیقی است. از جمله این حقوق می‎توان به حقوق خانوادگی اشاره کرد. قوانین ایران ممکن است برای شرکت تعهداتی را در نظر بگیرد که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند از جمله قوانین موجود  می توان به ماده 107 ق.م.م اشاره کرد که برای اشخاص حقوقی خارجی، مقررات مالیاتی خاصی را در نظر می‎گیرد.