شرایط و مقررات انتخاب نام برای شرکت
تمامی شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسند، باید دارای نام باشند. زمانی که متقاضیان برای ثبت اقدام می کنند، همزمان باید برای شرکت خود چندین نام انتخاب کرده باشند که کارشناس مربوطه در اداره ثبت شرکتها، با توجه به اولویت بندی متقاضی، یکی از نام ها را برای شرکت برگزیند. اما انتخاب نام شرکت با توجه به نکات زیر انجام می شود:

 • تمامی اسامی که برای شرکت انتخاب می شود باید دارای حداقل 3 سیلاب یا اسم خاص باشند.
 • نامی که برای شرکت انتخاب می شود، باید در فرهنگ دهخدا وجود داشته باشد. برای مثال کلماتی از قبیل سپنتا، کاسپین، سپهر و … برای نام شرکت مناسب هستند. در عین حال در فرهنگ دهخدا کلماتی وجود دارد که نمی توانند برای نام شرکت استفاده شوند. به عنوان مثال واژه هایی همچون برنیس، رویال، پرشین و … قابلیت ثبت برای نام شرکت را ندارند.
 • استفاده از نام محل برای اسم شرکت تنها زمانی قابل پذیرش است که شرکت در همان مکان و حوزه جغرافیایی ثبت شود. در غیر این صورت قابلیت ثبت نخواهد داشت.
 • واژه هایی از قبیل خدماتی، مهندسی، بازرگانی و … که دارای سیلاب های خاص هستند، نمی توانند برای نام شرکت استفاده شوند. مگر اینکه به همراه این واژه ها از عدد به صورت حروفی نیز استفاده شود.
 • اسامی غیر فارسی که ریشه فارسی ندارند، اما در زبان فارسی رایج هستند، می توانند برای اسامی شرکت استفاده شوند. برای مثال پترو می تواند برای نام شرکت ثبت شود.
 • اسامی خاص از قبیل آراد، آریا و سپر می توانند برای نام شرکت استفاده شوند.
 • به طور کلی نامی که برای شرکت انتخاب می شود باید دارای ریشه فارسی باشد و لاتین و تکراری نباشد. همچنین نباید در نام شرکت از اعداد به صورت ریاضی استفاده شود. بلکه اعداد باید به صورت حروف نوشته شوند.

نحوه ثبت نام شرکت
برای ثبت اسم شرکت باید طبق قانون تجارت عمل کرد. در این رابطه متقاضیان باید مقررات زیر را رعایت کنند: 
ماده 1: ابتدا متقاضیانی که قصد ثبت نام شرکت خود را دارند، باید نوع شخصیت حقوقی شرکت را مشخص و مدارک لازم را ارائه دهند تا نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت) مورد نظر اقدامات لازم صورت بگیرد.
ماده 2: نام اشخاص حقوقی به معنای کلماتی است که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی شرکت خود به مرجع ثبت ارائه دهند.
ماده 3: برای برخی از اشخاص حقوقی، ثبت نام پیشنهادی آنها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها، باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کنند.
ماده 4: مهلت اعتبار نام تایید ثبت شده برای اشخاص حقوقی نامحدود است. اگر نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود، تنها 3 ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت. شرکتهای سهامی عام، تا مدت 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس، اعتبار نام دارد.
ماده 5: نام شرکت ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد. در این صورت هیچ شرکت دیگری حق انتخاب این نام را نخواهد داشت.
ماده 6: نام های زیر قابلیت ثبت برای شرکت را ندارند:

 1. استفاده از نام کشور همچون ایران (با وجودی که دارای چندین سیلاب است) نمی تواند برای نام شرکت استفاده شود. همچنین تشکیلات دولتی قابلیت ثبت برای شرکت را ندارند. همچنین استفاده از نام شعرا، دانشمندان و کاشفان معاصر ممنوع می باشد.
 2. در صورتی که نام های انتخابی از میان اسامی، عناوین و اصطلاحات باشد، نمی تواند برای نام شرکت استفاده شود.
 3. نام های انتخابی نباید مخالف موازین و عرف جامعه باشد. اسامی که مخالف نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند، نمی توانند برای نام شرکت استفاده شوند.
 4. اسامی که به دولت تعلق دارند از جمله کشور، ناجا، نزاجا و … نمی توانند برای نام شرکت استفاده شود. مگر اینکه از سوی مقام صلاحیت دار دولتی مجوز دریافت کرده باشند.