ثبت شرکت | عدم ثبت شرکت

ثبت شرکتها یکی از موارد ضروری برای فعالیت هر شرکت می‎باشد. مطابق با علم حقوق ثبت شرکت به معنای اعطای شخصیت به شرکت می‎باشد. طبق ماده 6 لایحه قانون 1347، رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت‎ها‏ صورت می‎گیرد اما با این کار، شخصیت شرکت کامل نمی شود، مگر پس از ثبت آن در مرجع اداره کل ثبت شرکتها. به عبارت دیگر، با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت‎ها‏ شکل می‎گیرد و شخصیت حقوقی پیدا می‎کند، اما ثبت شرکت در کارکرد آن نقش زیادی را ایفا می‏کند.

شرکت تا زمانی که ثبت نشود، به چهار دلیل نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:

  • طبق ماده 28 لایحه قانونی 1347، اگر شرکت به ثبت نرسد، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم برای آن ممنوع می‎باشد و در صورت تخلف امضاکنندگان، مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث می‎باشند.
  • طبق ماده 55 لایجه قانونی 1347، انتشار اوراق قرضه ممکن نیست، مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده، دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
  • طبق ماده 22 لایحه قانونی 1347، استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت‎ها‏ی سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست، مگر اینکه شرکت ثبت شده باشد. » 
  • طبق ماده 19 لایجه قانونی 1347، در صورتی که شرکت ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده این قانون ثبت نشده باشد، موسسان و پذیره نویسان می‎توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن انجام شده، مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مطالبه نمایند.

عواقب بعدی در عدم ثبت شرکت

  • با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت پس از ثبت،  تکمیل می‎گردد، از این رو مدیران می‎توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می‎توانند از جانب شرکت، معاملاتی از قبیل اجاره مسکن، استخدام کارمند، خرید لوازم اداری و ماشین آلات را بر عهده بگیرند.
  • تا قبل از ثبت شرکت، مدیران می‎توانند معامله کنند، اما نمی توانند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند. این کار تنها با ثبت شرکت امکانپذیر می‎شود.
  • طبق ماده 23 لایحه قانونی 1347، متضمن قواعد روشنی در این مورد می‎باشد: «موسسین شرکت نسبت به تمامی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت صورت می‎گیرد، مسئولیت تضامنی خواهند داشت». بنابراین عدم ثبت شرکت به معنای عدم مسئولیت هئیت مدیره و در نتیجه عواقب آن دامنگیر طلبکاران می‎شود.
  • شرکت قبل از ثبت، تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل باید تقاضای ثبت را به اداره کل ثبت شرکتها ارائه دهند. همچنین تغییراتی نیز که در طول حیات شرکت در شرکت صورت می‎گیرد، بر طبق قانون، باید ثبت شوند. به طور کلی مواردی از قبیل تغییر مدیر شرکت یا تغییر مسئولیتهای وی و … که در حقوق اشخاص ثالث موثر واقع می‎شود، باید به ثبت برسد و اشخاص ثالث نیز از آن آگاهی پیدا نمایند.

هر گونه کم کاری در ثبت تاسیس شرکت و یا ثبت تغییرات بعدی، موجب مجازات خواهد بود و شرکتی که بدون ثبت فعالیت خود را آغاز نماید، غیرقانونی تلقی می‎شود.