نکات قابل توجه برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و استارت آپ‎ها‎

تمام کسب و کارهای فارغ از کوچکی و بزرگی، زمینه فعالیت، موضوع، هدف و … نیازمند سرمایه می‎باشند که تنها تفاوت آنها در میزان سرمایه است. کسب و کارهای کوچک و استارت آپ‎ها‎ به نسبت سایر فعالیت‎ها‎ی تجاری، به سرمایه کمتری نیاز دارند، اما نحوه جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری نیازمند رعایت نکات و تکنیک‎ها‎ی خاصی می‎باشد. از سوی دیگر نحوه بکارگیری سرمایه ها نیز یکی از دیگر از ضروریات برای راه اندازی استارت اپ های است. هر کسب و کاری براساس میزان درآمد و سودی که به همراه دارد، میزان مشخصی سرمایه، به خود اختصاص می‎دهد. برای آغاز سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک باید مراحل زیر طی شود.

1- ارزیابی هدف

مشخص کردن هدف از راه اندازی کسب و کار کوچک و استارت آپ‎ها‎ می‎تواند در میزان موفقیت تاثیرگذار باشد. وجود ریسک و خطر برای هر کسب و کار جدید، امری طبیعی است و نباید در رابطه با آن نگران بود. اگر کارها با برنامه ریزی همراه باشد، می‎تواند بر ضعف‎ها‎ غلبه کرد. 

سرمایه ای که برای کسب و کار کوچک در نظر گرفته می‎شود، باید متناسب با میزان سودآوری آن باشد. به این معنا که با ارزیابی هدف، میزان درآمد استارت آپ مشخص می‎شود. میزان سرمایه گذاری در راه اندازی کسب و کارهای کوچک، باید گونه ای باشد که در پایان به ضرر و خسارت تبدیل نشود و میزان سوددهی آن متناسب با میزان سرمایه گذاری باشد. 

یک نکته حیاتی در زمان مشخص کردن هدف از راه اندازی کسب و کارهای کوچک، میزان علاقه شما می‎باشد. افراد موفق به زمینه کاری خود علاقه زیادی دارند. زمانی که از علاقه خود نسبت به موضوع کار مطمئن باشید، با رغبت و میل بیشتری فعالیت می‎کنید.

2- تحقیق در مورد هدف

به صرف داشتن یک هدف مشخص و علاقه به همراه سرمایه کافی، نمی توان با اطمینان گفت، سرمایه گذاری برای کسب و کار مورد نظر الزاما موفق می‎شود. گاهی برخی فعالیت‎ها‎ ممکن است با موفقیت چندانی همراه نباشد. بدین دلیل باید موضوع مورد نظر بدقت بررسی شود و به مولفه‎ها‎ی از قبیل کاربردی بودن ایده، بررسی فعالیت رقبا، مزیت‎ها‎ی ایده‎ها‎ی شما نسبت به شرکت‎ها‎ی رقیب و … پرداخته شود. 

3- بررسی ویژگی‎ها‎ی لازم جهت بکارگیری سرمایه

زمانی که سرمایه لازم جهت راه اندازی استارت آپ تامین می‎شود، باید نحوه مصرف آن نیز مشخص گردد. داشتن برخی ویژگی‎ها‎ی در مصرف سرمایه تاثیرگذار است از جمله:

  • داشتن یک شخصیت مستقل و متکی به خود
  • توانایی برقراری ارتباط با افراد و طیف‎ها‎ی مختلف جهت جذب همکاری و مشتری
  • توانایی تصمیم گیری در شرایط بحرانی
  • داشتن سرعت عمل 
  • داشتن استقامت فیزیکی و احساسی لازم جهت بکارگیری سرمایه
  • توانایی سازماندهی و مدیریت پروژه
  • داشتن انگیزه لازم جهت تحمل مشقات و سختی‎ها‎ی کار

4- برنامه ریزی برای کسب و کار

داشتن انگیزه، علاقه و استعداد برای شروع کسب و کار کوچک، کفایت نمی کند و در کنار آن باید برنامه ریزی دقیقی انجام شود. داشتن برنامه بدون تحقیق و تفحص امکانپذیر نیست. به همین دلیل باید مدت زمان مشخصی را برای تحقیق در رابطه با نیازها اختصاص داد. قبل از سرمایه گذاری باید تمامی دلایلی که موجب ورود شما به یک عرصه شده است، مشخص گردد. 

در برنامه ای که تهیه می‎شود، بررسی جایگاه شما به عنوان سرمایه گذار، در راس قرار می‎گیرد. شما باید بدانید دقیقا چه نقشی را در استارت آپ ایفا می‎کنید. میزان مهارت‎ها‎ و تکنیک ‎ها‎ی خود را مشخص و زمانی که قرار است برای کسب و کار صرف نمایید را تعیین نمایید.