•    یک قطعه عکس 4*3 ترجیحا از مدیر عامل
  • کپی شناسنامه اعضا
  • کپی کارت ملی اعضا
  • دریافت عدم سوء پیشینه
  • اصل شناسنامه حداقل 2 نفر از اعضا یا اصل کارت ملی
  • امضای اوراق ثبتی که از طرف موسسه به موکلین داده می شود

 

  • در مورد پرونده های سهامی خاص واریز 35% اصل سرمایه و در مورد پرونده های مجوزی ،اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بر عهده موکل محترم می باشد.