سیاست‎ها‏ی اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه‎ها‏ی توسعه اقتصادی در سال‎ها‏ی اخیر گامهای زیادی به سمت خصوصی سازی برداشته است. از این رو بسیاری از بخش های دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است. تاسیس شرکتها نیز در همین راستا صورت می‎‏گیرد. در مقابل برخی قوانین و مقررات نیز به منظور ثبت این شرکتها وضع شده است. 

در واقع از هنگامی که دو یا چند نفر قصد تشکیل شرکت را داشته باشند، از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری می‎‏باشد، تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت‎ها‏ به ثبت برسد.

 بر طبق قانون تجارت ایران، 7 نوع شرکت به ثبت می‏رسد. هر یک از این شرکتها براساس میزان و روش تقسیم سود، هدف از تشکیل شرکت، مسئولیتهایی که در هر یک از این شرکتها، متوجه شرکا می‏باشد، تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می‏گیرند. اما از آنجایی که در حال حاضر، دو نوع از این هفت نوع شرکت، بیش از انواع دیگر، پاسخگوی نیازهای شرکا می‏باشند و بیش از 90 درصد شرکتهایی که در ایران ثبت می‏شوند. در اینجا به چگونگی ثبت این شرکتها می‏پردازیم.

مرجع ثبت شرکت

برای ثبت شرکت در تهران باید به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در شهرستانها، ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه نمود.

برای تاسیس شرکتهای سهامی خاص، یکی از سهامداران و یا نمایند رسمی شرکت باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، به اداره مربوطه مراجعه، و شرکت را به ثبت برساند. برای ثبت شرکتهای سهامی خاص باید مدارک زیر را تهیه نمود: 

 • اظهارنامه شرکت سهامی خاص در دو نسخه
 • اساسنامه شرکت سهامی خاص در دو نسخه
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی و یا نماینده رسمی شرکت 

برای ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود باید مدارک زیر را تهیه نمود:

 1. اظهارنامه شرکت با مسئولیت محدود در دو نسخه
 2.  شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود در دو نسخه
 3. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در دو نسخه
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین توسط دفاتر اسناد رسمی و یا نماینده رسمی شرکت
 6. ارائه گواهی عدم سوء سابقه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای سهامی عامل عبارتند از:

 • کپی مصدق شناسنامه‎ و کارت ملی موسسین 
 • دو نسخه اظهار نامه به انضمام طرح
 • اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی  در دو نسخه
 • گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که موسسین 20 درصد از کل سرمایه را بر عهده بگیرند و 35 درصد از این مقدار را واریز و گواهی بانکی ارائه ‏دهند. هر چند موسسین می‏توانند بیش از 20 درصد از کل سرمایه را متعهد شوند، اما نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است، باشد. 

برای شرکتهای سهامی عام پذیره نویسی نیز صورت می‏گیرد که مدارک آن به شرح زیر می‏باشد: 

 1. دو نسخه اظهارنامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام موسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،
 2. دو نسخه اساسنامه، اظهارنامه و شرکتنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که در روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‎ها‏ی شرکت در نظر گرفته می‏شود.
 4.  کپی برابر اصل شده موسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است. 

برای ثبت شرکت تعاونی به مدارک زیر نیاز است:

 • کپی شناسنامه، کارت ملی 
 • کپی مدارک تحصیلی هئیت مدیره
 • برگ عدم سوء سابقه و نداشتن سابقه اعتیاد
 • کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
 • تذکر: چنانچه گواهی یا حکم کارگزینی توسط کارکنان رسمی و پیمانی دولت ارائه گردد، دیگر ارائه مدارک گزینه‌های 2 و 3 الزامی نخواهد داشت.
 • پس از 5 روز، اداره تعاون از زمان دریافت تقاضای تاسیس شرکت تعاونی، نظر خود را اعلام می‌نماید. در صورت موافقت ،نمونه اساسنامه و فرم‌های مورد نیاز به نماینده شرکت تعاونی ارائه می‎‏گردد.