یکی از امور اساسی برای ثبت شرکت واردات و صادرات گرفتن کارت بازرگانی می باشد، دیگر مراحل ثبت شرکت مانند سایر شرکتها می باشد. بعد از ثبت شرکت می توانید برای دریافت کارت بازرگانی درخواست دهید . موضوع واردات و صادرات باید در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت حتما به طور مشخص قید شود.

بسیاری از کالاها نیاز به گرفتن مجوز از مراجع و سازمانهای ذیربط دارد مثلا برای واردات دارو شما باید مجوز جداگانه ای از وزارت بهداشت و درمان دریافت کنید.

برای ثبت شرکت واردات و صادرات چه مدارکی لازم است؟

1-گرفتن دو نسخه شرکتنامه شرکت واردات و صادرات‎‎ و تکمیل آن

2-گرفتن فرم درخواست ثبت شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن

3-تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن

4-گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هئیت مدیره الزامی می‎باشد.

5-دریافت مجوز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها.

6-محاسبه هزینه‏ ها‎ی ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه ها.

7-هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار تایید نماید که شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.

8-تهیه دو نسخه اساسنامه شرکت چند منظور ممهور به مهر شرکت و امضای تمامی سهامداران

9-ارائه معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.

10-تکمیل دو برگ تقاضانامه شرکت چند منظور که توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.

11-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هئیت مدیره و موسیسن که توسط مدیران منتخب مجمع، سهامداران و بازرسین امضا شده باشد

12-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هئیت مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هئیت مدیره باشد

از نکات مهم برای ثبت شرکت واردات و صادرات‎‎ اینست که چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیرمنقول باشند، ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد، ارائه مستندات مربوطه ضرورت می‎یابد.

همانطور که گفتیم گرفتن کارت بازرگانی نیز برای شرکت واردات و صادرات ضروری است در حقیقت کارت بازرگانی جوازی است که به واسطه آن دارنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می‎تواند به امر تجارت خارجی بپردازد.

کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت 1 سال اعتبار دارد و تمدید مجدد آن با ارائه مدارک لازم برای همان مدت صورت می‎گیرد. 

از کاربردهای کارت بازرگانی، واردات کالا از مناطق آزاد، ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، سهولت در ثبت نام ها و علائم تجاری غیرفارسی می باشد.

دریافت کارت بازرگانی

1-سه قطعه عکس 4*6 مدیرعامل 

2-ارائه گواهی عدم سوء سابقه که از زمان صدور آن بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد

3-کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و به همراه تغییرات شرکت واردات و صادرات

4-یک نسخه اظهارنامه با امضا مدیرعامل یا رئیس شرکت به همراه اصل گواهر پلمپ دفاتر

5-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام شرکت واردات و صادرات 

6-کپی برابر اصل کارت پایان خدمت، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل به همراه کپی مدارک تحصیلی

7-یک نسخه کپی اظهارنامه ثبت شرکت واردات و صادرات که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد 

قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب 1374/7/4 

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: 

کالای مجاز: کالایی است‌که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به‌کسب مجوز ندارد.

کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است. 

کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد. 

تبصره، دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. 

تبصره، نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است‌که  توسط  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می‌رسد. 

تبصره، ملاک تجاری بودن‌کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال‌کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

تبصره، مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد. 

تبصره، شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید. 

تبصره، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد. 

ماده 5- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را درخصوص شرایط صدور و ورود‌ کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور برای سال آینده حداکثرتا  15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. 

تبصره، سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات‌کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارایه نمایند. 

ماده 6- اولویت حمل‌کلیه‌کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تهیه می‌نماید. 

ماده 7- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد. 

تبصره، ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبادی به مبدا دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد. 

تبصره، این‌گونه‌کالاها از شمول پرداخت حقوق‌گمرکی وسود بازرگانی وهر‌گونـه عـوارض معـاف می‌باشند. 

تبصره، آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یادشده که از داخل کشور قابل تامین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می‌باشد. 

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره، موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست. 

تبصره، خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله وران و‌کارکنان شناورها‌که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش‌گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: 

نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی‌که ساکنین آنها مجاز به‌مبادلات مرزی هستند. 

نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها،‌کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

شرایطی که اشخاص و گروههای یاد شده باید داشته باشند.

شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات. 

تبصره، کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد‌کشور می‌نمایند، با تصویب هیات وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد(30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند.

تبصره، کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از‌کشور می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد  نیاز‌کشور را با رعایت میزان و استفاده از معافیت درصدی از سود‌بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت‌کارو امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وارد نمایند. 

ماده 11- به دولت اختیار داده می‌شود در هریک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت‌کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه‌که جنبه هزینه یا‌کارمزد دارد، معاف است. 

تبصره، چنانچه‌کالای ساخته شده از مواد و‌کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد. 

تبصره، کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند. 

تبصره، وارد‌کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه‌گمرکی آن برای رفع تعهد‌ کافی است. 

ماده 13 – کلیه‌کالاهای صادراتی‌کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن‌که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14 – مابه التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و‌کلیه وجوه دریافتی‌گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و‌کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی‌که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد. 

تبصره، درصورتی‌که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذیربط،‌گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. 

تبصره، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و گمرک ایران جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. 

تبصره، در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت‌کالاهای صادراتی‌که به صورت قطعی از‌گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد. 

تبصره، در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد. 

تبصره، چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

تبصره، کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می‌گردد مشمول تسهیلات ماده فوق‌الذکر می‌باشد.

ماده 15 –  وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده‌کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از‌کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده 16 – چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد, مشخص می‌شود. 

ماده 17- مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق‌گمرکی و سود‌بازرگانی‌کالا وارد نماید، ترخیص‌کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است. 

تبصره، فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد. 

تبصره، مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره، مسافری‌که از‌کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بـر وسایـل شخصـی خـود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید. 

ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. 

ماده 19 – دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و بصورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید. 

ماده 20 – دولت مکلف است از ابتدای سال 1373  از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی‌که بصورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیات وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفـتی و همچنـین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده 21 – هیات وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان, ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید. 

ماده 22 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهند نمود. 

ماده 23 – وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. 

ماده 24 – وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد. 

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/7/11 به تایید شورای نگهبان رسیده است.