چرا اخذ جواز تاسیس

در تعریف جواز تاسیس می‎توان گفت مجوزی که پس از بررسی‎ها‎ی کارشناسی در صورت احراز شرایط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهای مربوطه صادرمی گردد.

با توجه به اینکه بسیاری شرکتها بدون جواز تاسیس راه اندازی می‎شوند و از سویی تخصص‎ها‎ی لازم را در زمینه فعالیت خود ندارد و از سوی دیگر ممکن است به منظور سوء استفاده از متقاضیان شکل گرفته باشند، لذا اخذ جواز تاسیس اهمیت می‎یابد. با دریافت این مجوز، شرکتهای مجرم و شرکتهایی که به منظور ارائه خدمات به مشتریان راه اندازه شده اند، از یکدیگر تفکیک داده می‎شوند.

یکی از اصولی که متقاضیان ورود به شرکتها باید به آن توجه داشته باشند، توجه به جواز تاسیس شرکتها می‎باشد. در این صورت است که می‎توانند نسبت به شرکت مورد نظر اطمینان کافی داشته و با خاطری آسوده کار خود را به پایان برسانند.

چگونگی اخذ جواز تاسیس

1. متقاضیان اخذ جواز تاسیس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق تکمیل فرم درخواست کسب جواز تاسیس اقدام نمایند.

2. پس از تکمیل شدن فرم و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها، از طرف کارشناس مربوط مورد بررسی قرار می‎گیرد و در صورت تطبیق با ضوابط آئین نامه و با رعایت موارد زیر، نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد.

 • عدم مغایرت فعالیت شرکت مورد نظر با قوانین کشوری و آیین نامه‎ها‎ی شرعی
 • رعایت محدودیت‎ها‎ی منطقه ای مصوب که در ایین نامه مشخص شده است. بدین معنا که مکان استقرار شرکت نباید از محدوده ای که در آیین نامه مشخص شده، فراتر رود. برای مثال احداث واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع می‎باشد.
 •  کد (رمزینه) محصول تولیدی باید مطابق با طبقه بندی ( ISIC ) در جواز تاسیس درج گردد.
 • برای اخذ جواز تاسیس به نام اشخاص حقوقی، ارائه آگهی رسمی تاسیس شرکت الزامی می‎باشد.

3. درخواست اخذ جواز کسب به دبیرخانه جهت تایپ ارسال می‎شود.

4. اخذ تایید کارشناس، مسئول اداره برنامه ریزی، توسعه صنعتی و امضاء مدیریت باید بر روی فرم درخواست انجام شود.

5.چنانچه مدارک ارائه شده با شرایط ‌‌مندرج در دستورالعمل و شرایط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشد، جواز تاسیس توسط سازمان صادر می‎گردد، در غیر این صورت مدارک برای رفع نواقص به متقاضی ارجاع داده می شود.

6. دریافت تاییدیه جواز تاسیس واحدهای طراحی و مونتاژ توسط سازمان مربوطه الزامی می‎باشد.

7. یک نسخه از جواز تاسیس صادره جهت اطلاع به ادارات دولتی مربوط از قبیل وزارت کار و امور اجتماعی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل نظارت بر امور داروئی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، درمان و آموزش پزشکی، فکس می‎گردد.

8. مدت زمان انجام اخذ جواز تاسیس برحسب نوع طرح متغیر می‎باشد. مدت زمان اخذ جواز تاسیس حداکثر یک هفته خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

 • کپی شناسنامه و کارت ملی و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت متقاضیان
 • اساسنامه شرکت، کپی شرکتنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود)
 • تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس توسط متقاضیان
 • ارائه فرم جواز تاسیس که توسط متقاضی تکمیل شده است
 • تصویر مدرک تحصیلی متقاضی یا متقاضیان (اگر متقاضی شخصیت حقوقی باشد تصویر مدارک تحصیلی اعضای هیات مدیره الزامی می‎باشد)
 • ارائه آدرس پست الکترونیک 
 • آدرس کامل فرد متقاضی و یا محل دفتر که در آگهی تاسیس شرکت ثبت شده است به همراه کد پستی 10 رقمی الزامی می‎باشد.

شرایط کلی اخذ جواز تاسیس

اشخاص حقیقی اعم از مهندسان، مشاوران، مخترعان، متکبران، صنعت گران با تجربه و … و اشخاص حقوقی شرکت‎ها‎، واحدهای تولیدی، اتحادیه‎ها‎، سندیکاها، تعاونی‎ها‎ی، تشکلهای صنعتی و … می‎توانند از طریق ارسال درخواست کتبی به همراه مدارکی که در بالا ذکر گردید، در یکی از زمینه‎ها‎ی تخصصی اعلام شده اقدام نمایند. در صورت کامل بودن مدارک و تطبیق با شرایط و ضوابط مندرج دردستورالعمل، جواز تاسیس صادر می‎شود.

یکی از نکاتی که متقاضیان برای اخذ جواز تاسیس باید به آن توجه داشته باشند، داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‎ها‎ی مرتبط از دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت مورد نظر باشد.