کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی به مجوزی گفته می شود که صاحب آن می تواند براساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات در امور تجارت خارجی فعالیت کند. در عین حال کارت بازرگانی باید از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و سازمان بازرگانی هر استان تایید شده باشد. در واقع طی کردن مراحل قانونی برای اخذ کارت بازرگانی تنها با دریافت تایید از سوی این ارگان ها ممکن می شود. کارت بازرگانی برای مدت یک تا پنج سال صادر می شود که انتخاب مدت زمان اعتبار طبق خواست متقاضی می باشد.

کاربردهای کارت بازرگانی

کارت بازرگانی کاربردهای متعددی دارد که شامل موارد زیر می باشد:

 • امکان ترخیص کالاهای وارداتی
 •  ثبت آسان سفارش مشتریان
 • قابلیت واردات کالاها از مناطق آزاد و بندی
 • امکان حق العمل کاری در گمرکات کشور
 • صادرات و واردات کالاهای خارجی و داخلی با رعایت شرایط تجاری

نحوه صدور کارت بازرگانی

با توجه به کاربردهای متعددی که کارت بازرگانی دارد، شرایط دریافت آن ساده نیست و باید مراحل اداری آن طی شود. بر این اساس متقاضیان دریافت کارت بازرگانی می توانند به شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و در شهرستان ها مراجعه کنند. در صورتی که شرکت تعاونی قصد دریافت کارت بازرگانی را داشته باشد، باید به اتاقهای تعاونی مراجعه کنند. متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای دریافت کارت باید دارای شرایط تعیین شده از سوی این ارگان ها باشند.

 • داشتن حداقل 21 سال سن برای تمامی متقاضیان الزامی است.
 • ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان به ارگان صدور کارت بازرگانی الزامی است.
 • متقاضی باید حداقل سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی داشته باشد و سابقه وی نیز از سوی دارندگان کارت بازرگانی تایید شود. در غیر این صورت باید مدارک دانشگاهی مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی را ارائه دهد.
 • متقاضی برای فعالیت تجاری متقاضی باید محل مناسبی را در نظر گرفته باشد که می تواند ملک وی یا مکانی استیجاری باشد. در این صورت باید اسناد و مدارک مربوط را به ارگان صدور کارت بازرگانی ارائه دهد.
 • برای دریافت کارت بازرگانی داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی الزامی است.
 • برای فعالیت های تجاری به یک حساب جاری نیاز است که باید در شعب بانک های داخلی باشد.
 • متقاضیان اخذ کارت بازرگانی نباید استخدام دستگاه های دولتی و یا مرتبط با آنها باشند.
 • متقاضی نباید سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب داشته باشد.
 • کارت عدم سوء سابقه کیفری از دیگر الزامات دریافت کارت بازرگانی می باشد.

مدارک لازم برای دریافت کارت بازرگانی

برای دریافت کارت بازرگانی متقاضیان باید اسناد و مدارک زیر را به ارگان های مربوطه ارائه دهند. این مدارک عبارتند از:

 • سه نسخه فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی باید تکمیل شود.
 • ارائه کپی برابر اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها الزامی است.
 • اصل اظهارنامه برای دریافت کارت باید به دفاتر بازرگانی ارائه شود که ابتدا توسط اداره ثبت شرکت ها تایید می شود.
 • برای شرکتهای با مسئولیت محدود دو نسخه کپی برابر اصل تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی، الزامی است.
 • برای شرکت های سهامی ارائه دو نسخه کپی برابر اصل اظهارنامه ثبت شرکتها الزامی است.
 • باید دو نسخه کپی برابر اصل اساسنامه شرکت ارائه شود.
 • مدیرعامل شرکت باید گواهی عدم سوء پیشنه خود را به ارگان مربوطه ارائه دهد.
 • دو نسخه کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت الزامی است.
 • ارائه دو نسخه کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس شرکت و تغییرات (در صورت وجود) الزامی است.
 • مدیرعامل باید 4 قطعه عکس 4*6 را ارائه دهد.
 •  فرم مشخصات بازرگانی در پنج نسخه تکمیل شود.
 • اعتبار بانکی شرکت با ارائه اصل و کپی گواهی بانک مشخص می شود.
 • فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی تکمیل شود.
 • دو نسخه کپی برابر اصل از تمامی صفحات سند مالکیت ملک یا ارائه اجاره نامه محل کار الزامی است.
 • پرداخت هزینه های صدور کارت و ارائه رسید آن به ارگان مربوطه الزامی است.