تغییر کارت بازرگانی

 تغییر کارت بازرگانی

 تغییر کارت بازرگانی، اداره ثبت شرکت ها با توجه به نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی دارنده کارت عمل می کند. که در زیر به آن می پردازیم.

تغییر کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی که قصد دارند تا برای تغییر کارت بازرگانی خود اقدام کنند، باید مدارک زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند:

 • یک برگه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود. لازم به ذکر است که باید امضای دارنده کارت بازرگانی در اظهارنامه باشد و به همراه اصل گواهی پلمپ دفاتر ارائه شود.
 • شخص حقیقی باید دو قطعه 3*4 را به صورت تمام رخ، ساده و با پس زمینه سفید به اداره مذکور ارائه دهد.
 • کپی برابر اصل سند مالکیت محل تجارت باید ارائه شود. سند مربوط به همان آدرسی است که در اظهارنامه ذکر شده است. در صورتی که محل تجارت استیجاری است، باید کپی برابر اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ارائه شود.
 • کپی برابر سند مالکیت به نام غیر و همچنین اجاره نامه عادی که به نام متقاضی به ثبت رسیده است باید به همراه کد رهگیری محل کار و امضای دو شاهد در زیر آن، به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
 • برای تغییر کارت بازرگانی متقاضی حقیقی باید در تمامی مراحل حضور داشته باشد. در صورتی که طی کردن مراحل اداری توسط وکیل یا نماینده قانونی انجام می شود، ارائه وکالتنامه محضری ضرورت دارد.

تغییر کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

در صورتی که اشخاص حقوقی بخواهند کارت بازرگانی شرکت را تغییر دهند، باید مدارک زیر را آماده کنند:

 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان آن بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد، الزامی است.
 • شخص حقوقی باید فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د) را دریافت و آن را تکمیل کند. همچنین باید از کارت بازرگانی یک کپی تهیه شود و در آن امضای مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی قید شده باشد.
 • یک نسخه کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و همچنین تغییرات آن (در صورت تغییرات) تا تاریخ تحویل مدارک الزامی است.
 • موضوع جدیدی که برای تغییرات کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است، باید در مورد واردات و صادرات کالا باشد.
 • ارائه کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت اعم از شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) و کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ضرورت دارد. در مورد شناسنامه، باید کپی تمامی صفحات آن ارائه شود.
 • سه قطعه عکس 4*6 از مدیرعامل به صورت تمام رخ، با زمینه سفید و ساده باید به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
 • برای تغییر کارت بازرگانی داشتن حداقل 23 سال سن ضرورت دارد.