ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود،ای نوع شراکت بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری و بازرگانی به وجود می آید. و به این دلیل مسئولیت محدود نامیده می‌شود که برخلاف شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌ها و تعهدات شرکت، محدود به مبلغ سرمایه اولیه شرکت است .

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

سرمایه

سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان است و فقط نباز به بلوکه مبلغ نمی باشد.  نقل و انتقال سهام در این نوع از شرکت‌ها در دفاتر اسناد رسمی موجب سند صلح رسمی و با تنظیم صورتجلسه‌ی در اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

شرایط سهامداران, هیئت مدیره و بازرسین در مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر سهامدار تشکیل می‌شود. افراد زیر ۱۸ سال هم به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌توانند سهامدار شوند. کارمندان رسمی دولت در هیچ گونه از شرکتها نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند.

در این نوع از شرکت‌ها هیئت مدیره به مدت نامحدود دارای اعتبار و یا با توافق سهامداران برای مدت معلوم انتخاب می‌شود و انتخاب بازرسین شرکت کاملا اختیاری است.

کلی مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود در اداره ثبت شرکت ها انجام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

۱-کپی کارت ملی و شناسنامه

۲-گواهی عدم سوپیشینه (در زمان تائید نام شرکت ضروری می باشد)

۳-دو برگ شرکت نامه

۴- دو جلد اساسنامه

۵- دو برگ تقاضانامه

موارد ۳-۴-۵ بعد از تایید نام توسط گروه فنی ثبت سنتر به شما ارائه می گردد.

روال کلی ثبت شرکت با مسئولیت محدود به طور خلاصه

اقداماتی که توسط موکل انجام می‌شود:
دریافت مشاوره نهایی و تکمیلی به صورت حضوری یا غیر حضوری
عقد قرارداد و ارسال مدارک به صورت حضوری یا غیر حضوری
ارسال مدارک مورد نیاز و اطلاعات لازم جهت شروع به ثبت سنتر