ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص ، برای ثبت این نوع شرکت حداقل 5 نفر عضو مورد نیاز می باشد و هدف از ثبت آن اجرا و انجام پروژه های بازرگانی ، پیمانکاری و تجاری می باشد. در ثبت شرکت سهامی خاص تمامی مراحل کاری در  اداره ثبت شرکت ها انجام خواهد شد.

در شرکت سهامی خاص هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد  در این نوع شرکت ها سرمایه به سهام تبدیل می شود .

ثبت شرکت سهامی خاصثبت شرکت سهامی خاص و مراحل آن

1- مرحله اول تهیه مدارک مورد نیاز برای تشکیل شرکت سهامی خاص‏ می‏‎‎باشد که عبارتند از :

فرم تعیین نام و فرم مشخصات اعضاء س

 • دو برگ اظهارنامه از حسابداری ثبت
 • تهیه گواهی عدم سوء سابقه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره
 • سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء تمامی صفحات آن‌ها توسط سهامداران
 • کپی برابر با اصل تمامی مدارک هویتی شامل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت کلیه سهامداران و بازرسین

2 – ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در در آنجا باز شده است

3- مرحله سوم برای تشکیل شرکت سهامی خاص، انتخاب 4 نام پیشنهادی برای شرکت‏ می‏‎‎باشد. برای این کار باید به ترتیب زیر عمل کرد:

اخذ و تکمیل فرم شماره 2 و ارائه به قسمت تعیین نام اداراه ثبت شرکتها

 • استعلام نام شرکت از میان نام شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت شده
 • پرداخت هزینه‏‏ ها‏‎‎ی حق الثبت نام
 • مراجعه به بخش پاسخ تعیین نام ثبت شرکتها  در سایت و دریافت نام انتخابی شرکت

برای انتخاب نام ثبت شرکت سهامی خاص باید از نکات زیر رعایت شود

 • نام‎های پیشنهادی نباید سابقه ثبت داشته باشد
 • از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نشود
 • اسامی انتخابی باید معنا و مفهوم داشته باشند و با فرهنگ اسلامی در تضاد نباشند
 • نام‏‏ها‏‎‎ نباید لاتین و عدد باشد و از دو کلمه نیز کمتر نباشند

تذکر 2: نامهای تائید شده از تاریخ تائید به مدت 3 ماه دارای اعتبار هستند و چنانچه، شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نشود، از درجه اعتبار ساقط‏ می‏‎‎گردد و اگر متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد، باید هزینه ثبت نام را مجددا پرداخت نماید و نام تائید شده را جهت تمدید، به قسمت تعیین نام ثبت شرکت‌ها، تحویل دهد.

4- تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت که عبارتند از یک برگ اساسنامه و یک نسخه اظهارنامه و ارائه آن به قسمت تاسیس به منظور کنترل و رفع نقایص در این مرحله صورت‏ می‏‎‎گیرد.

5- مرحله پنجم برای تشکیل شرکت سهامی خاص افتتاح حساب برای شرکت‏ می‏‎‎باشد که این کار پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی  صورت‏ می‏‎‎گیرد.

پس از این امر، مدارک توسط کارشناسان اداره مورد بررسی قرار‏ می‏‎‎گیرد و چنانچه فاقد نقص باشند، در دفتر اندیکاتور ثبت‏ می‏‎‎گردند.

6- در این مرحله اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی ارسال می شود و موارد وارد شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کار‌شناس ثبت شرکت‌ها  مقایسه می شود.

7- در مرحله هفتم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت‌ها با صدور شماره ثبت صورت می گیرد و سپس به منظور ثبت آگهی تاسیس، پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور ارسال می شود. پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور، مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک (اساسنامه، اظهار نامه و صورتجلسات) را به متقاضی تحویل می دهد.