نوشته‌ها

بسیاری از سهامداران بعد از تاسیس و ثبت شرکت به دلایل مختلفی تصمیم میگیرند تغییراتی در شرکت اعمال آورند. از جمله این تغیرات میتواند تغییر در آدرس شرکت باشد. منظور از تغییر آدرس شرکت درواقع تغییر در نشانی و یا کد پستی شرکت است. بر اساس قانون، آدرس شرکت نشان دهنده مکان معتبر فعالیت شرکت میباشد. در نتیجه تغییر در آدرس شرکت و یا افتتاح شعبه های جدید، همگی باید در قالب ثبت تغییرات شرکت به همراه درج آگهی در روزنامه رسمی انجام گیرد.

آدرس شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد اما در هنگام ثبت شرکت لازم نیست اداری باشد. از هنگام ثبت شرکت تا دوماه بعد از آن فرصت دارید تا یک مکان اداری تعیین کنید. چراکه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری را برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی لازم خواهید داشت. به طور کلی عهده‌دار تغییر آدرس شرکت بر مجمع فو­ق العاده عمومی میباشد. اما در صورتی که در اساسنامه قید شده باشد، می­توان اجازه تغییر آدرس و ثبت شعبه­ های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

تغییر کد پستی و آدرس شرکت

تغییر کد پستی از جمله تغییرات مرسومی است که در شرکت ها صورت میگیرد. شرکت های اجاره‌ای و یا شرکت هایی که به دلیل کمبود فضا و یا دیگر دلایل شخصی، اقدام به نقل مکان می‌کنند، مجبور به تغییر کد پستی شرکت میشوند. به منظور تغییر آدرس و یا کد پستی شرکت ابتدا باید تمامی شرکا (در شرکت با مسئولیت محدود) و سهامداران (در شرکت سهامی خاص)، مجموع عمومی فوق العاده را تشکیل دهند. در این مجمع پس از بررسی های لازم در رابطه با تغییر آدرس شرکت، تصمیم موردنظر را باید در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند.

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، اگر در بند 3 اساسنامه ثبت شرکت، اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شده باشد، این امر می تواند توسط هیئت مدیره نیز صورت گیرد.

مدارک لازم برای تغییر آدرس و کد پستی شرکت

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای شرکت ( هیئت مدیره و سهامداران)
 • ارائه صورتجلسه تنظیم شده
 • تصویر روزنامه تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • کد پستی محل جدید
 • آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

نکات صورت جلسه تغییر آدرس

صورت جلسه ایی که به منظور تغییر آدرس و یا کد پستی شرکت تنظیم میشود باید نکات زیر در آن رعایت شده باشد:

 • صورتجلسه تغییر آدرس باید روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت باشد.
 • صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه و به امضای تمامی تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکا درآمده باشد.
 • در برگه صورتجلسه شرکت سهامی خاص، تمامی سهامداران باید میزان سهام خود را یادداشت و ذکر کرده و آن را امضا و تایید کنند.
 • اگر تغییر آدرس شرکت کم و در حد چند متر یا انتقال از کوچه‌ای به کوچه دیگر در یک خیابان باشد تنها داشتن صورتجلسه تغییر آدرس یا تغییر کد پستی شرکت کفایت میکند و دیگر نیازی به تشکیل جلسه مجمع نیست.
 • چنانچه وظیفه تغییر آدرس بر عهده اعضای هیئت مدیره است باید صورتجلسه تنظیم شده طی مدت 3 روز به سازمان ثبت شرکت ارسال شده و بارکد پستی به ثبت برسد.

مراحل تغییر آدرس شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده متشکل شده از کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت (در صورت حضور اکثریت سهامداران باید تشریفات دعوت وفق اساسنامه رعایت شود)
 2. تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس
 3. امضا کلیه صفحات صورتجلسه توسط حاضرین
 4. ارائه و ثبت صورتجلسه به سازمان ثبت اسناد در سامانه
 5. ارسال مدارک و تاییدیه جهت اعمال تغییرات
 6. دریافت پیش نویس آگهی تغییر آدرس
 7. مراجعه به اداره ثبت و امضای پیش نویس آگهی
 8. پرداخت حق الثبت به میزان 50 هزار ریال
 9. انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور
تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص از انواع شرکت های بازرگانی میباشد. در این نوع شرکت کلیه سرمایه توسط موسسین شرکت تامین میشود. سپس سرمایه به سهام تبدیل شده و هر سهامدار براساس سهام خود در قبال سود و زیان شرکت مسئولیت خواهد داشت.

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی خاص همانند آنچه که در بالا گفته شد، میباشد. برای این موضوع باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود. باید توجه داشته باشید که علاوه بر تنظیم صورت جلسه و امضاء آن توسط هیات ریسه مجمع و هیئت مدیره، سهامداران شرکت باید در یک لیست جداگانه میزان سهام خود را قید و آن را امضا کنند. سپس باید این لیست تهیه شده را همراه با صورتجلسه به اداره ثبت ارسال نمایید.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از انواع شرکت های بازرگانی است. در این نوع شرکت، هر یک از شرکا تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشند. فرایند تغییر آدرس شرکت با مسئولت محدود همان مراحلی است که پیشتر به آن اشاره شد. برای این منظور باید مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل شود. اما دیگر نیازی به تهیه لیستی از امضاء و میزان سهام سهامداران نیست.